• Vakante Poste

  Sweis Lektor
  Kirkney, Pretoria


  Die pos is gebaseer in Kirkney, Pretoria-Wes. Om daarvoor in aanmerking te kom- benodig jy minstens ʼn N3-kwalifikasie sowel as ʼn toepaslike Rooi Seël- sertifikaat, asook minstens vyf jaar se ondervinding as opleidingsbeampte. ʼn Assessor-sertifikaat sal tot jou voordeel strek.

  Verantwoordelikhede sal insluit om teoretiese en praktiese lesings in die kurrikulum vir sweisers aan te bied: die koördinering van opleidingsmateriaal: evaluering en assessering van studente bywerking van leermateriaal: en die opgradering van toerusting.

  Goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardigheid, taal-vlotheid in Afrikaans, toewyding, analitiese vaardighede- die vermoë om dissipline te handhaaf; en die vermoë om kwaliteitskontrole toe te pas sal tot jou voordeel strek.


   

  Indien jy in die profiel inpas, volg die skakel en laai asb u Afrikaanse cv (geen sertifikate nie) voor of op 11 Mei 2018

  Klik hier om aansoek te doen vir die Sol-Tech: Sweis Lektor pos.

  Indien die skakel nie werk nie stuur asb jou aansoek aan mhb@solidariteitbeleggings.co.za

  Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.