Welkom by die Sol-Tech-familie
August 18, 2021
Sol-Tech-SR sluit die jaar op ’n hoë noot af
Oktober 29, 2021

Ambagslui vereer tydens #JouYster-toekenningsaand op die Sol-Tech-kampus

Solidariteit se Ambaggilde is reeds vir ‘n geruime tyd die loopbaanvennoot vir talle ambagsmanne en -vroue op pad na meesterskap.

Die doel van die Ambaggilde is om binne hul beroep die nodige hulp en bystand aan ambagslui in Suid-Afrika te bied om hulself te bevorder, te bemagtig en te beskerm. Dit word gedoen deur erkenning aan hierdie ondergewaardeerde beroep te gee, deur voortgesette opleiding en deur as waghond vir die beroepe op te tree.

Die ambagte as beroep verkeer tans onder geweldige druk en daar is ʼn wêreldwye tekort aan gekwalifiseerde en goed opgeleide mense wat ambagte beoefen. Die gilde tree egter nie net as waghond vir die beroep op nie, maar beywer hom ook daarvoor om die gehalte van ambagslui en die bedryf in die geheel te bevorder. Opleiding word deur die gilde se netwerk van werk verskaf.

Die lede wat deel is van hierdie spesifieke gilde is trotse mense wat deel is van ʼn beroepsgemeenskap waar ʼn netwerk van werk gevestig word tot voordeel van individue, asook tot voordeel van die beroep.

Om elke Ambaggilde-lid, sowel as die ambagte te bevorder het die Ambaggilde vanjaar besluit om vir die eerste keer in die Ambaggilde se bestaan ʼn Ambaggilde-adviesraad saam te stel wat uit die topvyfkandidate van die #JouYster-kompetisie bestaan. Ons het ook uit vanjaar se #JouYster-toekenningsproses vyf lede gekies wat in die Ambaggilde se heel eerste adviesraad gaan dien. Hierdie persone staan in die beroep en daarom is hul insette en bydraes so belangrik vir ons.

Die Ambaggilde-adviesraad vorm deel van die struktuur van die Ambaggilde en die raad is saamgestel met die doel om die Ambaggilde by te staan om besluite te neem wat die doelstellings van die gilde bevorder en om geleenthede of leemtes te identifiseer waarop die Ambaggilde kan reageer om sy lede se belange in die werkplek te bevorder.

Die Ambaggilde is belangrik omdat die gilde moet omsien na die belange van persone in die beroep in Suid-Afrika en die Ambaggilde en die adviesraad elke lid se vennoot wil wees op sy of haar individuele en unieke pad na meesterskap. Die Ambaggilde-adviesraad is aangestel om die ontwikkeling van die beroep te verseker en die span gaan in samewerking met die Ambaggilde werk om op kreatiewe maniere te verseker dat uitdagings wat in die beroep geïdentifiseer word opgelos word sodat elke ambag wat deel is van die Ambaggilde volhoubaar kan voortbestaan.

Die Ambaggilde-adviesraad bestaan uit gekwalifiseerde persone wat reeds jare lange ervaring in verskeie aspekte van die beroep het en wat weet wat dit verg om sukses te behaal en ook om die sukses van elke ambag wat deel is van die Ambaggilde te verseker.

Die adviesraad wat aangewys is, bestaan uit:

Pieter Roux – Gereedskapmaker

Ian Hollander – Ketelmaker

Sarel von Wielligh – Passer en Draaier

Ockert du Plessis –- Elektrisiën

Hans Homan – Elektrisiën

Dr. Dirk Hermann oorhandig die troffees aan Ian Hollander, Pieter Roux, Ockert du Plessis en Sarel von Wielligh. Hans Homan was afwesig tydens die oorhandiging.

Volgens Cindy Venter, projekkoördineerder by Solidariteit se Ambaggilde, het die gilde vanjaar net weer besef hoe onvervangbaar elke ambagsman en -vrou is en watter verskil hulle in die werkplek, maar ook in Suid-Afrika, maak. Meer as 1 400 deelnemers het aan die #JouYster-kompetisie deelgeneem en kompetisie was straf. Elke persoon wat genomineer is, het werklik ʼn passie vir hul beroep.

Hierdie artikel is saamgestel deur Reon Janse van Rensburg en is oorspronklik op Solidariteit gepubliseer.