BEDRADINGSLISENSIE

Die doel van die bedradingslisensie vaardigheidsprogram is om aan ‘n gekwalifiseerde elektrisiën, meulmaker

of megatroniese tegnikus die geleentheid te bied om as ‘n installasie-elektrisiën te spesialiseer.

Die doel van die bedradingslisensie vaardigheidsprogram is om ‘n gekwalifiseerde Elektrisiën, Meulmaker of Megatroniese Tegnikus die geleentheid te bied om te spesialiseer as ‘n installasie-elektrisiën.

MEER INLIGTING

12 Augustus 2024

15 per inname.

R 8 680

MEER INLIGTING

12 Augustus 2024.

15 per inname.

R 8 680