March 19, 2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 1/2020

Aangesien Sol-Tech die internasionale Koronavirus pandemie met die nodige erns bejeën, kommunikeer ons graag soos volg met u daaroor: In die lig van die President se […]
March 23, 2020

SOL-TECH BEROEPSOPLEIDING KOLLEGE: HANTERING VAN COVID-19: COMMUNIQUE 2/2020

Geagte Sol-Tech studente, ouers, en belanghebbendes Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege ondersteun die pro-aktiewe optrede van die regering om die COVID-19 pandemie effektief te hanteer,heelhartig en bejeën dit […]
April 17, 2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 3/2020

Geagte Sol-Tech studente, ouers, en belanghebbendes Die President van Suid-Afrika, Mnr. Cyril Ramaphosa het, soos reeds algemeen bekend, die grendel-periode met die gepaardgaande individuele isolasie, op […]
May 4, 2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 4/2020

Soos reeds bekend, het vlak vyf grendelstaat van isolasie op 30 April 2020 verstryk maar is nasionaal met onmiddellike effek op 01 Mei 2020 met vlak […]