Hoeveel kos dit om by Sol-Tech te studeer?

Sol-Tech poog om gehalte-opleiding, wat op Christelike waardes gegrond is, teen die mees bekostigbare tariewe moontlik aan Suid-Afrikaanse jongmense te bied.

Voornemende studente, vir die tariewe, skakel Sol-Tech gerus by 0861 999 880 of stuur ’n e-pos na navrae@sol-tech.co.za

Geregistreerde studente van Sol-Tech kan enige rekeningnavrae aan finansies@sol-tech.co.za rig.

Gebruik asseblief ten alle tye die student se ID-nommer en studentenommer (studentenommer soos per jou aansoek / keuringsbrief) as verwysing wanneer navrae gedoen word. Indien u geen state ontvang nie, doen asseblief ook navraag by bogenoemde e-posadres.

Bankbesonderhede:

Rekeninghouer: Sol-Tech Opleidingsentrum
Bank: FNB; Tjekrekening; Rekeningnommer: 623 338 573 00; Tak: Centurion; Takkode: 261550
Verwysing: Studentenommer

Beurse en lenings

Sol-Tech is ‘n nie-winsgewendeorganisasie en bied daarom nie self beurse en lenings aan voornemende studente nie.

Solidariteit Finansiële Dienste (SFD) staan toekomstige Sol-Tech-studente finansieel deur sakpas studentelenings by.

Voornemende studente kan tydens die aansoekproses (klik hier) aantoon in watter een van die beskikbare SFD-opsies hulle belangstel sodat SFD met hulle kan kontak maak.

Studente wat vir ‘n rentevrye studentelening in aanmerking kom, sal deur SFD na die Helpende Hand Studiefondssentrum verwys word.

Let asb. daarop dat geen student toegelaat sal word om klasse by te woon indien die kursusgelde nie op die vasgestelde tyd betaal is nie.