Hoeveel kos dit om by Sol-Tech te studeer?

Sol-Tech poog om gehalte-opleiding, wat op Christelike waardes gegrond is, teen die mees bekostigbare tariewe moontlik aan Suid-Afrikaanse jongmense te bied.

Vir die jongste tariewe, skakel gerus die kollege by 0861 999 880 of stuur ’n e-pos na navrae@sol-tech.co.za. Huidige studente van Sol-Tech kan enige rekeningnavrae rig aan finansiesnavrae@sol-tech.co.za. Gebruik asseblief ten alle tye die student se van en ID-nommer en studentenommer as verwysing wanneer navrae gedoen word. Indien u geen state ontvang nie, doen asseblief ook navraag by bogenoemde e-posadres.

Huidige studente van Sol-Tech kan enige rekeningnavrae rig aan: navrae@sol-tech.co.za. Gebruik asseblief ten alle tye die student se van en ID-nommer en studentenommer as verwysing wanneer navrae gedoen word. Indien u geen state ontvang nie, doen asseblief ook navraag by bogenoemde e-pos adres.

Studente en ouers/voogde is primêr verantwoordelik vir die vooruitbetaling van die volle kursusgelde, en moet vroegtydig by finansiële instellings vir finansiering aanklop. Sol-Tech bied geen opsies ten opsigte van afbetaling nie, dit moet asseblief vooraf met eksterne finansiële instellings ooreengekom word.

Indien ʼn Sol-Tech student vir ʼn rentevrye studielening by Helpende Hand wil aansoek doen, moet óf hy/sy, óf sy/haar ouers of wettige voog ʼn opbetaalde lid van Solidariteit of ondersteuner van Helpende Hand wees. ʼn Kriteriapunt word aan elke aansoek toegeken en rentevrye studielenings word drie keer per jaar daarvolgens toegestaan. Fondse is egter beperk en voornemende studente moet betyds aansoek doen.

Sodra ʼn aansoek goedgekeur is, word ʼn gesubsidieerde rentevrye studielening toegestaan. Indien ʼn student sy/haar studies staak, is die volle bedrag wat toegeken is, onmiddellik terugbetaalbaar. Wanneer studente hul formele kwalifikasies voltooi het, moet terugbetaling ook geskied.

Eksterne finansiering

Intelento is onder andere een van die eksterne maatskappye wat die finansiering namens Sol-Tech behartig. Sol-Tech ontvang geen kommissie hiervoor nie en het hierdie diens bloot tot voordeel van die student onderhandel. Dit staan u egter vry om enige ander instansie vir finansiering te gebruik.

Let asb. daarop dat geen student toegelaat sal word om klasse by te woon indien die kursusgelde nie op die vasgestelde tyd betaal is nie.