Die volgende opedag vind op 16 en 17 September 2022 plaas.

  • 16-17 September - Opedag

    Datum: 16 September: 13:00-16:00

               17 September: 08:00-13:00

    Plek: Sol-Tech-kampus

    Enige iemand is welkom om die opedag by te woon, geen vooraf registrasie is nodig nie.

Kyk gerus hiér na die opedag video van 18 Februarie 2021: