Die volgende opedag vind plaas op: 8 September 2018

 • 7 September 2018Afkampus opedag

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres:
  • Bloemfontein Groenewoudstraat 48, Universitas
  • George Eerste vloer - Joubert-plaza, Meadestraat 100, George sentraal
  • Somerset-Wes Firmountstraat 82, Greenway Rise, Kaapstad
  Tyd: 14:00
  Bring saam: Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies
 • 8 September 2018Opedag

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
  Tyd: 08:00 vir 08:30
  Bring saam: Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies
 • 19 Oktober 2018Inligtingsessie

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
  Tyd: 08:00 vir 08:30
  Bring saam: Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies

Word deel van die spanDOEN NOU AANSOEK