Die volgende Opedag vind plaas op: 07 September 2019

 • 06 September 2019Afkampus opedae

  Plek: George
  Adres: Eerste vloer, Joubert-plaza, Meadestraat 100, George-Sentraal, George.
  Tyd: 14:00-15:00
 • 06 September 2019Afkampus opedae

  Plek: Paarl
  Adres: Pastorielaan 11, Esterville, Paarl
  Tyd: 14:00-15:00
 • 06 September 2019Afkampus opedae

  Plek: Bloemfontein
  Adres: Groenewoudstraat 48, Universitas, Bloemfontein.
  Tyd: 14:00-15:00
 • 07 September 2019Opedag

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
  Tyd: 08:00 vir 08:30
  Bring saam: Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies
 • 27 September 2019Inligtingsessie

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney

Word deel van die spanDOEN NOU AANSOEK