Die volgende opedag vind in 2021 plaas.

 • Aanlyn keuringstoets

  Datum: 3 Oktober 2020
  Tyd: 09:00-11:00
  Registreer hier: Klik hier
  Laaste geleetheid vir die aflê van die keuringstoets vir die Februarie 2021-inname
  *Hierdie is slegs ’n geleentheid vir die aflê van die keuringstoets en nie ’n inligtingsessie of opedag nie.

Word deel van die spanDOEN NOU AANSOEK