Die volgende opedag vind plaas op: 23 Februarie 2019

 • 22 Februarie 2019Afkampus opedae

  Plek: George
  Adres: Eerste vloer, Joubert-plaza, Meadestraat 100, George-Sentraal, George.
  Plek: Bloemfontein
  Adres: Groenewoudstraat 48, Universitas, Bloemfontein.
 • 23 Februarie 2019Opedag

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
  Tyd: 08:00 vir 08:30
  Bring saam: Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies
 • 15 Maart 2019Inligtingsessies

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
 • 31 Mei 2019Afkampus opedae

  Plek: George
  Adres: Eerste vloer, Joubert-plaza, Meadestraat 100, George-Sentraal, George.
  Plek: Bloemfontein
  Adres: Groenewoudstraat 48, Universitas, Bloemfontein.
  Plek: Tygervallei
  Adres: Montrose Place, 2de vloer, Bella Rosastraat 2, Rosenpark, Kaapstad
 • 01 Junie 2019Opedag

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
  Tyd: 08:00 vir 08:30
  Bring saam: Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies
 • 21 Junie 2019Inligtingsessies

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
 • 06 September 2019Afkampus opedae

  Plek: George
  Adres: Eerste vloer, Joubert-plaza, Meadestraat 100, George-Sentraal, George.
  Plek: Bloemfontein
  Adres: Groenewoudstraat 48, Universitas, Bloemfontein.
  Plek: Tygervallei
  Adres: Montrose Place, 2de vloer, Bella Rosastraat 2, Rosenpark, Kaapstad
 • 07 September 2019Opedag

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney
  Tyd: 08:00 vir 08:30
  Bring saam: Gewaarmerkte afskrifte van ID en alle kwalifikasies
 • 27 September 2019Inligtingsessies

  Plek: Sol-Tech Kampus
  Adres: Maliestraat 1662, Kirkney

Word deel van die spanDOEN NOU AANSOEK