Laai die volledige inligtingstuk hier

af

Maak jouself indiensneembaar- verwerf jou kwalifikasie by Sol-Tech!


Beroepskwalifikasies:

Meulmaker (Millwright)

Meganiese stelsels en prosesse met betrekking tot laers, ratkaste, remstelsels, pompstelsels, aandrywings, asbelyning, pneumatika en hidroulika. Verder word stelsels en prosesse met betrekking tot die aanwending van enkel- en driefase toevoer in die huishoudelike en industriële omgewing ook behandel. Studente doen ook 'n kursus in elektronika en PLC-beheer.


Dieselwerktuigkunde

Instandhouding, diens en herstel van enjins, ratkaste, ewenaars, wielsporing, hidrouliese stelsels, remstelsels, laers, stuurstelsels en outo-elektriese bedradingstelsels.


Elektries

Stelsels en prosesse met betrekking tot die aanwending van enkel- en driefase elektrisiteit in die industriële en huishoudelike omgewing. Studente doen ook ’n kursus in elektronika en PLC-beheer.


Pas en Draai

Gevorderde handvaardighede asook stelsels en vervaardigingsprosesse met betrekking tot die gebruik van draaibanke, frees-, slyp- en boormasjiene.


Gereedskapmaker

Gevorderde handvaardighede asook stelsels en vervaardigingsprosesse met betrekking tot die gebruik van CNC-draaibanke, CNC-freesmasjiene, slypmasjiene en boormasjiene, vonk-erosiemasjiene en plastiekinspuit-vormgiet masjiene.


Sweis

(Kan later in onderwatersweiswerk spesialiseer)

Die uitvoer van sweisstande volgens industriële SANS-standaarde, verskeie sweistegnieke in ingeslote ruimtes met betrekking tot die gebruik van boog-, gas-, MIG- en TIG- sweismasjiene asook plasma-snywerk.

Oorbruggingsprogram:

Oorbruggingsprogram deur afstandsonderrig

Sol-Tech se oorbruggingsprogram is uniek aan die instelling en word aangebied ten einde individue wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes vir ambagskwalifikasies voldoen nie, die nodige relevante kursus te laat deurloop om toegang tot tegniese opleiding te kan verkry. Die oorbruggingsprogram bestaan uit drie vakke wat geneem en met 50% geslaag moet word ten einde in aanmerking te kom vir die beroepskwalifikasie. Die drie vakke waaruit die oorbruggingsprogram bestaan, is (1) Wiskunde, (2) Ingenieurswetenskap en (3) Ingenieurstekene en -tegnologie. Voornemende studente wat dus nie kwalifiseer vir toelating tot die beroepskwalifikasie nie, is verplig om al drie vakke te neem.

Hierdie program word vir voornemende studente aanlyn deur ʼn deeltydse opleidingsmodel aangebied. Voornemende studente sonder enige tegniese agtergrond kan na suksesvolle evaluering die program deurloop ter voorbereiding vir toelating tot die beroepskwalifikasies of kan reeds tydens hul sekondêre skoolfase die nodige tegniese onderbou bekom deur die program te voltooi.

Tans word die volgende skole as eksamensentrums gebruik word waar studente toetse en eksamens moet aflê: Bethlehem (Hoërskool Voortrekker), Klerksdorp (Hoërskool Schoonspruit), Lichtenburg (Hoërskool Lichtenburg), Naboomspruit (Hoërskool Hans Strijdom), Nelspruit (Hoërskool Nelspruit), Pretoria (Hoërskool Waterkloof), Secunda (Hoërskool Secunda), Kroonstad (Hoërskool Trio), Wolmaransstad (Hoërskool Wolmaransstad), Worcester (Hoër Tegniese Skool Drostdy) en Kroonstad (Hoërskool Trio).

Neem kennis: Hierdie oorbruggingsprogram is uitsluitlik vir studente wat beoog om by Sol-Tech ‘n beroepskwalifikasie te volg en bied dus slegs oorbrugging vir Sol-Tech studies. Die oorbruggingsprogram het nie ten doel om ‘n leerder se matriekpunte sodanig te verbeter ten einde by ‘n ander tersiêre instelling toegelaat te kan word nie.

Doen Aansoek

Kort kursusse:

Doen-dit-self sweiskursus

Verander jou brouwerk in spogwerk deur hierdie blitskursus by Sol-Tech te deurloop.

Vir wie: Ideaal vir enige persoon (man of vrou) wat wil leer om te sweis of hul sweisvaardighede wil verbeter.

Twee opsies:
Voltyds (5 aaneenlopende dae)
Deeltyds (5 Saterdae)

Datums:
Voltyds: 4-8 Julie 2022 en 19-23 September 2022

Deeltyds: 9, 16, 23, 30 Julie en 6 Augustus (Saterdae); 29 Oktober en 5, 12, 19 en 26 November

Aantal plekke beskikbaar per kursus: 15 boogsweis- en 5 MIG-kandidate

Koste: R3 800

CNC-Freeskursus

Verander jou brouwerk in spogwerk deur hierdie blitskursus by Sol-Tech te deurloop.

Vir wie: Ideaal vir enige persoon (man of vrou) wat hul vaardighede wil verbeter.

Datums:

Deeltyds: 4 Julie - 4 Augustus (Maandae-Donderdae); 31 Oktober - 24 November (Maandae-Donderdae)

Koste: R13 620Opleidingsmodel


Institusionele opleiding geskied aaneenlopend oor drie fases wat deur vaktoets-gereedmaking en dan deur die finale kwalifiserende toets by 'n geakkrediteerde toetssentrum gevolg word. Die opleiding geskied net op 'n voltydse basis en studente is verplig om elke dag al die lesings en opleidingsessies by te woon. Studente se teoretiese modules, praktiese modules en wersplekmodules word in ’n portefeulje, en indiensopleiding word in ’n logboek aangeteken om te verseker dat elke fase van die opleiding volledig op rekord geplaas word.