Laai die volledige inligtingstuk hier af

Stel jy in ambagsopleiding belang?

Registreer hiér om meer inligting te ontvang

Oorbruggingsprogram deur afstandsonderrig

Sol-Tech se oorbruggingsprogram is uniek aan die instelling en word aangebied ten einde individue wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes vir ambagskwalifikasies voldoen nie, die nodige relevante kursus te laat deurloop om toegang tot tegniese opleiding te kan verkry. Hierdie program word vir voornemende studente aanlyn deur ʼn voltydse en deeltydse opleidingsmodel aangebied. Voornemende studente sonder enige tegniese agtergrond kan na suksesvolle evaluering die program deurloop ter voorbereiding vir toelating tot die beroepskwalifikasies of kan reeds tydens hul sekondêre skoolfase die nodige tegniese onderbou bekom deur die program te voltooi.

Doen Aansoek

Beroepskwalifikasies:

Meulmaker (Millwright)

Meganiese stelsels en prosesse met betrekking tot laers, ratkaste, remstelsels, pompstelsels, aandrywings, asbelyning, pneumatika en hidroulika. Verder word stelsels en prosesse met betrekking tot die aanwending van enkel- en driefase toevoer in die huishoudelike en industriële omgewing ook behandel. Studente doen ook 'n kursus in elektronika en PLC-beheer.


Dieselwerktuigkunde

Instandhouding, diens en herstel van enjins, ratkaste, ewenaars, wielsporing, hidrouliese stelsels, remstelsels, laers, stuurstelsels en outo-elektriese bedradingstelsels.


Elektries

Stelsels en prosesse met betrekking tot die aanwending van enkel- en driefase elektrisiteit in die industriële en huishoudelike omgewing. Studente doen ook ’n kursus in elektronika en PLC-beheer.


Pas en Draai

Gevorderde handvaardighede asook stelsels en vervaardigingsprosesse met betrekking tot die gebruik van draaibanke, frees-, slyp- en boormasjiene.


Gereedskapmaker

Gevorderde handvaardighede asook stelsels en vervaardigingsprosesse met betrekking tot die gebruik van CNC-draaibanke, CNC-freesmasjiene, slypmasjiene en boormasjiene, vonk-erosiemasjiene en plastiekinspuit-vormgiet masjiene.


Sweis

(Kan later in onderwatersweiswerk spesialiseer)

Die uitvoer van sweisstande volgens industriële SANS-standaarde, verskeie sweistegnieke in ingeslote ruimtes met betrekking tot die gebruik van boog-, gas-, MIG- en TIG- sweismasjiene asook plasma-snywerk.


Trekkerwerktuigkunde

Instandhouding, diens en herstel van enjins, ratkaste, ewenaars, wielsporing, hidrouliese stelsels, remstelsels, laers, stuurstelsels en outo-elektriese bedradingstelsels.


Ambagkwalifikasie:

Outo-elektries

'n Outo-elektrisiën is verantwoordelik vir die installering, instandhouding en herstel van elektriese stelsels en toestelle in voertuie, trokke en busse. Die doel van die kwalifikasie is om leerders vertroud te maak met die nodige kennis en vaardighede om foute effektief te diagnoseer en die installering, inspeksie, herstel en instandhouding van elektriese komponente in voertuie te kan uitvoer.


Opleidingsmodel


Institusionele opleiding geskied aaneenlopend oor drie fases wat deur vaktoets-gereedmaking en dan deur die finale kwalifiserende toets by 'n geakkrediteerde toetssentrum gevolg word. Die opleiding geskied net op 'n voltydse basis en studente is verplig om elke dag al die lesings en opleidingsessies by te woon. Studente se teoretiese modules, praktiese modules en wersplekmodules word in ’n portefeulje, en indiensopleiding word in ’n logboek aangeteken om te verseker dat elke fase van die opleiding volledig op rekord geplaas word.