Ek het nog nie Gr. 9 nie
Voornemende studente wat nie oor ʼn formeel erkende graad 9 sertifikaat of minstens ʼn relevante nasionaal erkende NCV vlak 1 sertifikaat beskik nie, kan nie vir enige van die kursusse by Sol-Tech inskryf nie. Studente word aangeraai om eers hul Graad 9 gelykwaardige sertifikaat by enige TVET kollege te voltooi indien hulle reeds die hoofstroom-onderwys verlaat het. Besin vooraf oor vakke wat meer relevant tot Sol-Tech se kursusse is. Uiteraard is Wiskunde en Wetenskap ʼn verpligte deel van die pakket, hoewel ʼn relevante vakteorie ewe belangrik is.
Ek het reeds Gr. 9 of Gr. 10
Studente kan by Sol-Tech inskryf en begin by die volledige oorbruggingskursus. Vier vakke word geneem en al vier moet met minstens 50% geslaag word om na N1 bevorder te kan word. Dit is baie belangrik dat die leerders in oorbrugging Wiskunde en Wetenskap tydens die eksamen moet slaag. Indien ʼn student nie die Wiskunde en/of Wetenskap met die eerste geleentheid slaag nie kan hy/sy nie met verdere studies by Sol-Tech voortgaan nie. Leerders wat Ingenieurs-Tekene en/of Tegnologie sou druip sal een verdere geleentheid in die daaropvolgende trimester gebied word om die genoemde vakke suksesvol af te lê. Indien albei die genoemde vakke tydens die tweede geleentheid weer nie geslaag word nie, sal die student se studies by Sol-Tech getermineer word.

DOEN AANSOEK

Ek het reeds 'n akademiese Gr. 11 of Gr. 12
Voornemende studente met vakke soos toerisme, besigheidstudies, wiskunde geletterdheid, ensovoorts moet vir die oorbruggingskursus registreer. Vier vakke moet geneem word en vier vakke moet geslaag word om na N1 te kan aanbeweeg. Dit is baie belangrik dat die leerders in oorbruggingskursus, Wiskunde en Wetenskap slaag. Indien ʼn student nie die Wiskunde en Wetenskap tydens die eerste geleentheid slaag nie, kan hy/sy nie met studies by Sol-Tech voortgaan nie. Leerders wat Ingenieurs-Tekene en/of Tegnologie sou druip sal een verdere geleentheid in die daaropvolgende trimester gebied word om die genoemde vakke suksesvol af te lê. Indien die genoemde vakke by hierdie geleentheid weer nie geslaag word nie sal die student nie sy/haar studies by Sol-Tech verder kan voortsit nie. Indien ʼn student Ingenieursgrafika en-ontwerp met 40% en meer op graad 11 of graad 12 geslaag het, kan daar vir vakvrystelling aansoek gedoen word.

DOEN AANSOEK

Ek het 'n tegniese Gr. 11
Indien voornemende studente oor ʼn nasionaal erkende tegniese graad 11 kwalifikasie/relevante NCV3/N2 met die relevante vakke en slaagsyfer bo 40% beskik, kan hulle aansoek doen om direk in die werkswinkels van Sol-Tech met hul praktiese opleiding te begin. Sekere van die vakgebiede soos sweisteorie en dieselwerktuigkunde word nie tans voldoende in die skool-kurrikulum aangespreek nie en studente is verplig om die betrokke vakteorieë dan tot op N2 vlak te neem. Studente met ʼn graad 11 sertifikaat sonder enige relevante tegniese vakke, asook Wiskunde en Wetenskap, sal die volledige N1 en N2 kursus moet voltooi. Vier vakke moet geneem word en vier vakke moet op N1 en N2 geslaag word om vir praktiese opleiding by Sol-Tech se werkswinkels aansoek te kan doen. Studente op N1 vlak kry 3 opeenvolgende geleenthede per jaar om eksamen te skryf (een jaar se studie). Indien die student by al drie geleenthede onsuksesvol is in al die N1 vakke of in sekere N1 vakke , kan hy/ sy nie hy/sy studies by Sol-Tech voortsit nie. Studente wat slegs een vak kort om na N2 aan te beweeg sal op meriete oorweeg word.

DOEN AANSOEK

Ek het 'n tegniese Gr. 12
Indien studente al die vereiste vakke geslaag het, kan hulle by die werkswinkels vir praktiese opleiding aansoek doen. Indien die relevante vakteorie nie op die sertifikaat verskyn nie, moet dit na-ure voltooi word. Die skoolkurrikulum spreek egter nie die vakke soos dieselwerktuigkunde en sweisteorie voldoende aan nie, en studente sal hierdie vakteorieë eers op N1 en dan op N2-vlak moet neem voordat hulle by Sol-Tech se werkswinkels vir opleiding kan aansoek doen. Dit dien gemeld te word dat studente wat Wiskunde en Wetenskap op N2 vlak sou druip, nie vir opleiding in die Werkswinkels aansoek kan doen nie. Studente wat slegs die vakteorie sou druip sal voorwaardelik in die werkswinkel toegelaat word maar met dienverstande dat die student die uitstaande vakke gedurende die werkswinkelfase by enige geakkrediteerde instelling, na ure, moet voltooi. Dit penaliseer ʼn student indien hy/sy nie oor ʼn volwaardige N2 beskik nie, aangesien werkgewers ʼn minimum van N2 of gelykwaardig vereis voordat hulle studente vir indiensopleiding aanstel. Geen student word sonder die minimum N2 of ekwivalente kwalifikasie vir plasing by ʼn werkgewer oorweeg nie. Studente moet skriftelik by Ajani vir plasing aansoek doen.

DOEN AANSOEK

Ek het reeds 'n N-kwalifikasie
Indien die student nie die relevante vakteorie het nie, sal dit op N1 en N2 vlak geneem moet word. Indien die kandidaat oor N1 beskik maar nie N2 nie, moet die volle N2 geneem word. Indien die kandidaat oor ʼn volledige N2 of N3 beskik –met die relevante vakteorie (ë) –, word vrystelling verleen en die student kan met die eerste geleentheid by die werkswinkel-opleiding inskakel. Studente met ʼn N3 sertifikaat kan by enige TVET kollege sy/haar studies voortsit om tot op N6 diploma-vlak te vorder. Indien studente uiteindelik tot op ingenieursvlak wil vorder, moet alle voorgeskrewe vakke, vanaf N4 tot N6 met ʼn minimum persentasie van 50% geslaag word en die voorgeskrewe vak-pakket moet vir die betrokke ingenieurstudierigting geneem word. Lees meer oor staatsbevoegdheid eksamens.

DOEN AANSOEK