• Sol-Tech Kampus
  Volg die N1 hoof-weg in ‘n noordelike rigting
  Volg die Ben Schoeman-hoofweg wat by die N1 aansluit in die rigting van Pretoria
  Na ongeveer 14,3 km vernader die Ben Schoeman in Kgosi Mampurustraat
  Hou reguit aan vir 1.1km en draai dan links in Visagiestraat
  Na 600m vernader Visagiestraat in E’skia Mphahleleweg; hou reguit aan vir ongeveer 2,7km
  Neem die afrit na Van der Hoffweg
  Hou aan vir ongeveer 5.4 km
  Draai regs by die verkeerslig reg oorkant die Coco-Cola fabriek
  Draai dadelik links in Maliestraat
  Ry ongeveer 1,4 km. Die Sol-Teck kampus sal aan jou regterkant wees

  Sol-Tech Kampus

  1662 Malie Straat, Kirkney, 0182, Pretoria Wes

  25° 42’ 52’’ S

  28° 06’ 26’’  E

  Sol-Tech se administratiewe kantore is in Kirkney, Pretoria-Wes, ongeveer 4km noordwes van die Daspoort-tonnel geleë. Studente voltooi hul institusionele opleiding by Kirkney, wat oor ongeveer 30 weke strek. Die teoretiese opleiding (oorbrugging, N1 en N2) word deur Sol-Tech se personeel op die terrein van HTS Tuine gefasiliteer. HTS Tuine is ongeveer 4km vanaf die Kirkney-kampus.

  My location
  Get Directions
  Laai die aanwysings na ons kampus hier afsol-tech kampus aanwysings