Keuringsproses


  1. Student doen aansoek op webblad met ID en Hoogste Kwalifikasie;
  2. Woon opedag, inligtingsessie of afkampus opedag by en skryf keuringstoets;
  3. Student kry oproep binne 2 weke na afloop van opedag of hy/sy die toets geslaag het;
  4. Student word dan gekeur deur die keuringskomitee volgens keuringstoets uitslae en hoogste kwalifikasies en word dan bepaal watter vlak en vakke die student mee begin;
  5. Keuring uitslae word +/- 4 weke na opedag bekend gemaak aan student deur middel van 'n e-pos met alle nodige dokumente en inligting;
  6. Studente wat suksesvol gekeur is vir die volgende inname registreer aanlyn om te studeer en betaal registrasie en sitplekfooie soos uiteengesit in die e-pos;
  7. Slegs studente wat suksesvol geregistreer het en registrasiefooie betaal het word toegelaat by die Kampus vir klas met die begin van 'n inname.