KORT KURSUSSE

Sol-Tech se kort kursusse is ontwikkel omdat daar ‘n behoefte uit die plaaslike gemeenskap vir vaardigheidsontwikkeling ontstaan het.

Die kort kursusse is spesifiek gemik op individue wat graag ‘n blitskursus wil deurloop. Die kort kursusse word in Sol-Tech se wêreldklas werkwinkels deur uiters bekwame lektore aangebied.

BASIESE BESIGHEIDSPRAKTYK

Die doel van die “New Venture Creation” vaardigheidsprogram is om studente wat potensiële en/of bestaande
entrepreneurs kan word/is, voor te berei om te kan kapitaliseer op geleenthede om ‘n volhoubare besigheid te
begin en te laat groei.

MEER INLIGTING

5 Februarie tot 27 September 2024.

15 per inname.

R 14 680

BEDRADINGSLISENSIE

Die doel van die bedradingslisensie vaardigheidsprogram is om aan ‘n gekwalifiseerde elektrisiën, meulmaker

of ‘n megatroniese tegnikus die geleentheid te bied om as ‘n installasie-elektrisiën te spesialiseer.

Meer oor die program

Die Bedradingslisensie-vaardigheidsprogram bied aan ‘n gekwalifiseerde Elektrisiën, Meulmaker of Megatroniese Tegnikus die geleentheid om as ’n installasie-elektrisiën te spesialiseer. Suksesvolle individue sal bemagtig wees om ‘n Sertifikaat van Voldoening (“Certificate of Compliance”) uit te reik vir beide kommersiële en industriële strukture. Die student moet ook twee formele eksterne eksamens voltooi wat op die SANS10142-1 gebaseer is. Hierdie eksamenvoorskrifte word deur die Departement van Arbeid (DVA) voorgeskryf.

Watter vaardighede gaan ek met die kwalifikasie aanleer?

Gedurende die opleiding sal die student die nodige kennis en vaardigheid aanleer en demonstreer om ‘n enkelfase en drie-fase installasie te beplan, inspekteer en te toets. Daar sal ook van die student verwag word om die nodige dokumentasie te voltooi wat die toetsing boekstaaf. Studente sal geleer word hoe om die Sertifikaat van Voldoening te voltooi en uit te reik in lyn met die SANS10142-1 en DVA se voorskrifte en vereistes.

MEER INLIGTING

12 Augustus.

15 per inname.

R 8 680

MEER INLIGTING

5 Februarie tot 20 September 2024.

15 per inname.

R 8 680

HIDROULIKA

Die doel van die hidroulika kort kursus is om ‘n student die geleentheid te bied om die nodige vaardigheid
aan te leer om ‘n basiese industriële hidrouliese stelsel te ontwerp en te installeer. Sodoende sal die student
bemagtig wees om die ontwerp, installering en instandhouding van ‘n basiese hidroliese stelsel te kan voltooi.

MEER INLIGTING

11 Maart tot 24 Mei 2024.

15 per inname.

R 7 950

METAAL BOOGSWEIS

Die doel van die boogsweis-kortkursus is om ‘n student die geleentheid te bied om boogsweiswerkvaardighede
aan te leer. Dit sal die student in staat stel om basiese sweiswerk te kan uitvoer. Suksesvolle individue sal eie
projekte soos die bou van hekke, diefwering, staalmeubels ens te  kan hanteer.

Die doel van die boogsweis kort kursus is om ‘n student die geleentheid te bied om boogsweiswerkvaardighede aan te leer. Dit sal die student in staat stel om basiese sweiswerk te kan uitvoer. Suksesvolle individue sal eie projekte soos die bou van hekke, diefwering, staalmeubels en dies meer kan hanteer.

Meer oor die program

Die Metaal Boogsweis-kortkursus rus die student met boogsweisvaardighede toe. Dit sal die student in staat stel om basiese sweiswerk te kan uitvoer. Suksesvolle individue sal eie sweisprojekte soos die bou van hekke, diefwering, staalmeubels en dies meer suksesvol kan doen.

Watter vaardighede gaan ek met die kwalifikasie aanleer?

Gedurende die opleiding sal die student van boogsweisveiligheid, simbole, sweisbare metale en sweisposisies leer.

MEER INLIGTING

Inname 1:

Week 1: 17-21 Junie
Week 2: 24-28 Junie
Week 3: 1-5 Julie

Inname 2:

Week 1: 19-23 Augustus
Week 2: 26-30 Augustus
Week 3: 2-6 September

Inname 3:

Week 1: 14-18 Oktober
Week 2: 21-25 Oktober
Week 3: 4-8 November

15 per inname.

R 4 950

MEER INLIGTING

5 Februarie tot 25 April 2024.

15 per inname.

R 4 950

MIG-SWEIS

Die doel van die MIG-sweis (CO2 -sweis-)kortkursus is om aan ‘n student die geleentheid te bied om MIG-
sweisvaardighede aan te leer. Vaardighede sal individue in staat stel om eie sweisprojekte, soos die bou van hekke, diefwerings en staalmeubels uit te voer.

Meer oor die program

Die MIG-sweis- (CO2-sweis) kortkursus bekwaam die student om MIG-sweisvaardighede aan te leer. Vaardighede sal individue in staat stel om eie sweisprojekte, byvoorbeeld die bou van hekke, diefwering en staalmeubels suksesvol te behartig.

Watter vaardighede gaan ek met die kwalifikasie aanleer?

Gedurende die opleiding sal die student leer van MIG-sweisveiligheid, simbole, sweisbare metale en sweisposisies.

MEER INLIGTING

Inname 1:

Week 1: 17-21 Junie
Week 2: 24-28 Junie
Week 3: 1-5 Julie

Inname 2:

Week 1: 19-23 Augustus
Week 2: 26-30 Augustus
Week 3: 2-6 September

Inname 3:

Week 1: 14-18 Oktober
Week 2: 21-25 Oktober
Week 3: 4-8 November

15 per inname.

R 4 950

MEER INLIGTING

5 Februarie tot 25 April 2024.

15 per inname.

R 4 950

PNEUMATIKA

Die doel van die pneumatika kort kursus is om ‘n student die geleentheid te bied om die nodige vaardigheid
aan te leer om ‘n basiese industriële pneumatiese stelsel te ontwerp en te installeer. Sodoende sal die student
bemagtig wees om basiese pneumatika sisteme te ontwerp, te installeer en instandhouding op ‘n sisteem te
kan voltooi.

MEER INLIGTING

5 Februarie tot 25 April 2024.

15 per inname.

R 7 950

SOLAR

Die doel van die solar kort kursus is om gekwalifiseerde elektrisiëns, meulmakers en megatroniese tegnici die
geleentheid te bied om hulself te kan bemagtig ten einde te spesialiseer in die installering en toetsing van
residensiële solar sisteme. Die kursus sal ook waarde toevoeg tot individue wat reeds in die bedryf funksioneer.

MEER INLIGTING

5 Februarie tot 6 September 2024.

15 per inname.

R 16 680

Gryp die geleentheid aan om jou vaardighede te verbeter – jy sal nie spyt wees nie!

CNC-freeskursus

Verbeter jou vaardighede in freesmasjienwerk deur hierdie blitskursus by Sol-Tech te deurloop.

Die kursus is ideaal vir enige persoon (man of vrou) wat hul vaardighede wil verbeter.

Meer Inligting

14 Augustus tot 7 September 2023 (Maandag tot Donderdag, 16:00 – 19:00).

15 per inname.

R14 300 per persoon.

CNC-Draaikursus

Verbeter jou vaardighede in draaibankwerk deur hierdie blitskursus by Sol-Tech te deurloop.

Die kursus is ideaal vir enige persoon (man of vrou) wat hul vaardighede wil verbeter.

Meer Inligting

14 Augustus tot 7 September 2023 (Maandag tot Donderdag, 16:00 – 19:00).

15 per inname.

R14 300 per persoon.