• Elektrisiën

  Die doel van die kwalifikasie

  Die elektrisiënkursus weerspieël die behoeftes van werkgewers in die huidige elektrisiteitsbedryf. Die kwalifikasie verleen aan studente toegang tot die elektrisiteitsbedryf en bied aan hulle die geleentheid om verskeie loopbaanmoontlikhede in die veld te oorweeg. Studente bekom die nodige kennis en vaardighede om geleenthede by besighede in die privaatsektor na te jaag.

  Wat sal die studente leer?

  Hierdie kwalifikasie sal die studente se status en beroepsgeleenthede in die elektrisiteitsbedryf verbreed. Die studente sal die geleentheid kry om by te dra tot kwaliteit en die groei van die bedryf. Die kursus se uitgebreide modules berei studente daarop voor om vakvaardighede te bemeester en ook belangrike lewensvaardighede aan te leer.

  Die onderstaande is ’n beknopte weergawe van die kurrikulum:

  • Die ontwerp van serie- en parallelle stroombane
  • Die ontwerp en bedrading van verdeelborde
  • Ontwerp en bedrading van bedradingskanale
  • Die uitvoer van installasietoetse op bedradingsisteme
  • Die uitvoer van motortoetse op enkelfase- en driefase-motors
  • ʼn Kennis van motor-aansitterpanele (ster-delta, vorentoe/agtertoe, en volgorde-van-aansit van elektriese motors)
  • Programmering van “VSD”-aansitters
  • ʼn Kennis van stroom- en spanningstransformators en vragbalansering met behulp van berekeninge
  • ʼn Kennis van basiese PLC-programmering en bedrading van eenvoudige kringbane
  • ʼn Kennis van basiese elektronika en die bou van kleiner kringbane, asook soldeerwerk en foutspeuring.

  Handvaardigheid is ’n uiters belangrike deurlopende deel van die kwalifikasie.

  Gereedskaplys vir Elektrisïen: Laai hier af

  Kurrikulum: Elektrisiën kurrikulum 2014

  Roetekaart:

  Roetekaart_Sol-Tech