• Meulmaker

  Die doel van die kwalifikasie

  Die doel van die kwalifikasie is om aan studente ʼn vlak van opleiding te bied wat hulle in staat stel om doeltreffend as meulmaker te werk en die uitdagings van die bedryf te hanteer.

  Wat sal die studente leer?

  Die vervaardigings- en produksiebedryf word gekenmerk deur tegnologies gesofistikeerde outomatiese stelsels wat gebruik maak van meganika, elektronika en elektriese ingenieurswese. Hierdie stelsels kan ook geïntegreer word met kontrole- en inligtingstegnologie.

  Die onderstaande is ʼn beknopte weergawe van die kurrikulum:

  • Die ontwerp van serie- en parallelle stroombane
  • Die ontwerp en bedrading van verdeelborde
  • Ontwerp en bedrading van bedradingskanale
  • Die uitvoer van installasietoetse op bedradingsisteme
  • Die uitvoer van motor toetse op enkelfase- en driefase-motors
  • ʼn Kennis van motor-aansitterpanele (ster-delta, vorentoe/agtertoe, en volgorde-van-aansit van elektriese motors)
  • Programmering van “VSD”-aansitters
  • ʼn Kennis van stroom- en spanningstransformators en vragbalansering met behulp van berekeninge
  • ʼn Kennis van basiese PLC-programmering en bedrading van eenvoudige kringbane
  • ʼn Kennis van basiese elektronika en die bou van kleiner kringbane, asook soldeerwerk en foutspeuring.
  • Die uitmekaarhaal, diagnosering, herstel en aanmekaarsit van ratkaste, pompe en laer eenhede
  • ʼn Kennis van verskillende soorte ketting-/band- en asbelyning met ʼn toleransie van 0.05 mm
  • ʼn Kennis van die werking van remstelsels
  • Die ontwerp en bou van hidroulise en pneumatiese stelsels
  • ʼn Kennis van ophystoestelle en die praktiese uitvoering van die taak
  • ʼn Kennis van die basiese beginsels van verskeie sweismetodes en penetrasies

   

  Gereedskaplys vir Meulmaker: Laai hier af

  Kurrikulum: Meulmaker kurrikulum 2014

  Roetekaart:

  Roetekaart_Sol-Tech