Sol-Tech-kampus amptelik ingehuldig
March 26, 2021
Nasionale Ambagdag aangekondig
March 30, 2021

Leon van Wyk ontvang #JouYster-eretoekenning

Leon van Wyk, hoof van tegniese dienste by Sol-Tech, is op 26 Maart met die #JouYster-eretoekenning vereer.

Wanneer jy na Leon van Wyk se CV kyk, is dit duidelik waarom hierdie eretoekenning aan hom gegee is.

Leon het hom uitstekend as ambagsman toegerus en daarna toegewy aan die terugploeg van sy kennis in opleiding. Hy is sedert 1989 betrokke by die opleiding van vakleerlinge en het vir 16 jaar as opleidingsbeampte by Eskom se opleidingskollege gewerk. Vanaf 2007 staan hy sy opleidingsskoene by Sol-Tech vol. Hierdie taak pak hy met groot ywer en ’n aansteeklike passie aan.

Leon is een van ’n handjievol meesterambagsmanne in Suid-Afrika. In 1995 is daar by Eskom, in samewerking met Duitsland en UNISA, vir die eerste keer ’n groep van 20 elektriese en meganiese ambagsmanne gekies om die Meesterambagsman-kwalifikasie in Suid-Afrika te doen. Leon was een van die 20. “Voordat ’n vakman ’n meester kon word, moes hy sy spesifieke vaardighede bewys deur letterlik ’n meesterstuk met sy hande te vervaardig. Hy moes ook bewys dat hy die werktoerusting wat in sy ambag gebruik word, self kan maak én herstel as dit stukkend is,” vertel Van Wyk.

Leon het hierdie program voltyds vir ’n jaar deurloop. Die vereistes was ’n eksamen wat uit teorie, ’n praktiese komponent wat binne 200 uur voltooi moes word en ’n mondelinge eksamen bestaan het. Tydens die gradeplegtigheid by UNISA is Leon as die beste meganiese student aangewys.

Leon is ’n meesterambagsman in die ware sin van die woord; wat nie net binne die ambags- en opleidingswêreld ’n enorme impak gemaak het nie, maar in die harte van 100e toekomstige ambagslui ook ’n vlam en passie aangesteek het.

Leon van Wyk is dan die eerste persoon wat die #JouYster-eretoekenning op 26 Maart 2021 ontvang het. Voortaan gaan daar op dié dag élke jaar erkenning aan uitmuntende ambagsmanne- en vroue gegee word deur die #JouYster-toekenning.