Wie is Ajani?

Ajani is ʼn privaat maatskappy wat daargestel is om Sol-Tech studente te plaas by Seta goedgekeurde werkgewers landswyd vir ʼn periode van 12 tot 18 maande in-diens praktiese opleiding na die suksesvolle voltooiing van die student se teoretiese en praktiese institusionele opleiding by Sol-Tech.

Ajani se dienste is gratis aan Sol-Tech studente.

Vir meer inligting, besoek Ajani se webblad by www.ajani.co.za

André Vermaak

Uitvoerende Direkteur


Elize Pieters

Afdelingshoof


Hes Hitge

Senior Vakleerling Fasiliteerder (Meulmaker en Pas & Draai)


Mari Bouwer

Vakleerling fasiliteerder (Gereedskapmaker en Elektries)


Liesie Grota

Vakleerling Fasiliteerder (Dieselwerktuigkunde en Sweis)