Wie is Ajani?

Ajani is ʼn privaat maatskappy wat daargestel is om Sol-Tech studente te plaas by Seta goedgekeurde werkgewers landswyd vir ʼn periode van 12 tot 18 maande in-diens praktiese opleiding na die suksesvolle voltooiing van die student se teoretiese en praktiese institusionele opleiding by Sol-Tech.

Ajani se dienste is gratis aan Sol-Tech studente.

Vir meer inligting, besoek Ajani se webblad by www.ajani.co.za

André Vermaak

Uitvoerende Direkteur


Elize Pieters

Afdelingshoof


Hes Hitge

Senior Vakleerling Fasiliteerder (Meulmaker)


Mari Bouwer

Vakleerling fasiliteerder (Elektries)


Liesie Grota

Vakleerling Fasiliteerder (Diesel, Trekker en Auto Elektries)


Kyla Smith

Vakleerling Fasiliteerder (Pas en Draai, Gereedskapmaker en Sweis)