Sol-Tech is ʼn geakkrediteerde, privaat beroepsopleidingskollege wat op Christelike waardes gefundeer is en Afrikaans as onderrigmedium gebruik.

Sol-Tech fokus op beroepsopleiding wat tot die verwerwing van nasionaal erkende, bruikbare kwalifikasies lei. Die kwalifikasie wat studente by Sol-Tech verwerf, dien as fondasie om verder te studeer en uiteindelik 'n erkende ingenieurskwalifikasie te verwerf. Sol-Tech het dus ten doel om jongmense se toekomsdrome met betrekking tot loopbaanontwikkeling deur doelspesifieke opleiding te verwesenlik. Sol-Tech wil vandag, môre en oormôre steeds daar wees om 'n diens aan jongmense te lewer.

WAT IS SKAARS VAARDIGHEDE?

In die moderne wêreld is dit noodsaaklik dat elke nuwe geslag beter as die vorige geslag opgelei word. Die uitdaging is dat die opleidingslandskap in Suid-Afrika radikaal verander het en dat landsburgers daarby moet aanpas of verarm. Naskoolse opleiding raak vir baie jongmense ’n duur en kwalik bereikbare luukse wat al hoe moeiliker toeganklik is. Die omwenteling na 1994 is maar een van die redes hiervoor. As gevolg van die versnelde transformasie en regstellende aksie het die vaardigheidstekort in die land reeds krisisafmetings aangeneem. Volgens ekonome se berekening was daar gedurende 2006 reeds 300 000 oop poste wat weens ’n vaardigheidstekort nie gevul kon word nie.

SOL-TECH SORG VIR 'N VOORSPRONG!Visie

Om die voorkeur Beroepsopleiding Kollege in Suid-Afrika te wees.Missie

  • Ons verwesenlik drome deur opleiding.
  • Sol-Tech is ʼn Afrikaanse beroepsopleidinginstelling wat deur die Solidariteit Beweging tot stand gebring is. Sol-Tech huldig Christelike waardes en word volgens gesonde sakebeginsels en beginsels van korporatiewe regering bestuur.
  • Sol-Tech maak jongmense indiensneembaar deur hulle in kritiese en skaars vaardighede op te lei.
  • Sol-Tech streef na uitnemendheid.
  • Sol-Tech is ʼn inklusiewe, eg Suid-Afrikaanse opleidingsinstelling met Afrikaans as voertaal. Sol-Tech help mense vanuit alle sfere en bepaalde ouderdomsgroepe en gee voorkeur aan Solidariteit-lede en hulle families.
  • Ons lei op in jou belang.