DIREKSIE

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

MARTHINUS VISSER
Voorsitter

TJAART VAN DER WESTHUIZEN
Direkteur

NIC ARNOLD
Direkteur

MARIUS CROUKAMP
Direkteur

HENK SCHALEKAMP
Direkteur

BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

DR. PHILIP MINNAAR
Hoof: Sol-Tech

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

ANNEMIEKE POUWELS
Departementshoof: Opleiding

SCHIKKIE GELDENHUYS
Departementshoof: Onderrig

ILZE BAKKER
Bestuurder: Administrasie

ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

SCHIKKIE GELDENHUYS
Departementshoof: Onderrig

BESTUUR

GERARD SNIPPE
Vakhoof: Akademies

SURETA CRONJE
Vakhoof: Akademies

LEKTORE

YOLANDE MINNE
Lektor

CHRISTIAAN REYNDERS
Lektor

ANNIKA CRONJE
Lektor

CHRISTIAAN EDELING
Lektor

FRANCOIS VAN DYK
Lektor

ADMINISTRASIE

CHANTELLE MAREE
Senior Administratiewe Beampte: Akademies

WILLA BOTHMA
Administratiewe Beampte

OPLEIDING

Die opleidings departement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word. Lektore in die onderskeie werkswinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

ANNEMIEKE POUWELS
Departementshoof: Opleiding

BESTUUR

NICO DREYER
Afdelingshoof: Meganies [Meulmaker (Meganiese komponent), Pas en Draai, Gereedskapmaker en Sweis]

GJ PRETORIUS
Afdelingshoof: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

VAKHOOFDE

LOURENS JANSEN VAN VUUREN
Vakhoof: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

STOFFEL DU TOIT
Vakhoof: Elektries

WESTNAR VAN DER WESTHUIZEN
Vakhoof: Meganies

BEAMPTES

ALWYNA DE ROUBAIX
Administratiewe Beampte: Akademies

HELOISE LA GRANGE
Administratiewe beampte

LEKTORE

HENK BLIGNAUT
Lektor: Elektries

CHARL GROBBELAAR
Lektor: Handvaardigheid

NEELS SMIT
Lektor: Pas & Draai

MARTHINUS SNYDERS
Lektor: Sweis

JACO SWART
Lektor: Generiese Sweis

COBUS VAN ROOYEN
Lektor: Instandhouding

PEET FOUCHE
Lektor: Elektries

NEELS MINNAAR
Lektor: Elektries

JAN-HENDRIK VORSTER
Lektor: PLC

FRANS PRINCE
Lektor: Elektries

ANGELIQUE ENGELBRECHT
Lektor: Elektries

JACQUES VISSER
Lektor: Pas en Draai

DANIE NORTJE
Lektor: Gereedskapmaker

LOUIS VENTER
Lektor: Diesel- / Trekkermeganika

RAYMOND MEYER
Lektor: Elektries

MORNE SMITH
Lektor: Generiese Sweis

HERMAN DE BEER
Lektor: Handvaardigheid

WERKSWINKEL ASSISTENTE

FANUS POTGIETER
Stoorman

SHADRACK KARS
Werkswinkel Assistent

EMSON DIGABANE
Stoorman

BEMARKING

Sol-Tech se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, sosiale media, korporatiewe identiteit (KID) bestuur en alumni betrekkinge. Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling.

BESTUUR

IZELLE PALMER
Afdelingshoof: Bemarking en Werwing

PERSONEEL

ZANDER VOGES
Studentewerwer

TEGNIESE DIENSTE

Die operasionele departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die instelling.

BESTUUR

LEON VAN WYK
Bestuurder: Tegniese Dienste

PERSONEEL

JOHANNE SWART
Nutsman

ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene studente en aanverwante administrasie en rekordhouding van Sol-Tech studente vanaf keuring tot sertifisering en speel 'n integrale rol in die effektiewe hantering van studente navrae, ondersteuning en kommunikasie.

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

BESTUUR

ILZE BAKKER
Bestuurder: Administrasie

BEAMPTES

MICHELLE SAAYMAN
Senior Administratiewe Beampte

ANNELIE KRUGER
Senior Administratiewe Beampte: Finansies

KITA PRETORIUS
Administratiewe Beampte: Skakelbord

RIËTTE VILJOEN
Studentediens Adviseur: Navrae en Helpende Hand

RONEL COETZER
Administratiewe Beampte: Argief en Puntestate

CARLA PIETERSE
Koördineerder: Operasionele Dienste

CORNEL KILIAN MARAIS
Koördineerder: Skakeling en Ontvangs

STELSELS

Die stelsels departement is verantwoordelik vir die implementeer, uitbou, intregrasie en ontwikkelling van stelsels. Dit sluit in alle stelsels wat deur Sol-Tech personeel gebruik word.

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

BESTUUR

NIKITA VAN DER WALT
Koördineerder: Stelsels

PERSONEEL

JACO VILJOEN
Stelselontwikkelaar

MARISAN MARAIS
Administratiewe beampte: Elektroniese Leerprogram Koördinering

FINANSIES

Die finansiële departement funksioneer vanaf Solidariteit Beleggings Maatskappy kantore in Centurion – en is verantwoordelik vir die hantering van alle operasionele en studente finansiële aangeleenthede en navrae.

TJAART VAN DER WESTHUIZEN
Besturende Direkteur: SBM

BESTUUR

JANE BECKER
Finansiële Bestuurder

PERSONEEL

MARIAAN BOOYSEN
Debiteureklerk

BEYERS COLLETT
Finansiële klerk

ELSIE MIENIE
Debiteureklerk


ONDERSTEUNING

REINHARD PRETORIUS
Senior Menslikehulpbronbeampte

MICHELLE OELOFSE
Menslikehulpbron Administratiewe Beampte

RUDI GREYSON
Beroepsveiligheid en Sekuriteits Beampte

LEERPROGRAMME

Die afdeling leerprogramme is verantwoordelik vir die hersiening, ontwikkeling, uitbou, integrasie en implementering van bestaande en nuwe leerprogramme.

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

PERSONEEL

LYNETTE SCHULTZ
Koördineerder: Leerprogramme

DIREKSIE

PAUL VAN DEVENTER

Besturende Direkteur


MARTHINUS VISSER

Voorsitter


TJAART VAN DER WESTHUIZEN

Direkteur


NIC ARNOLD

Direkteur


MARIUS CROUKAMP

Direkteur


HENK SCHALEKAMP

Direkteur


BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER

Besturende Direkteur


DR. PHILIP MINNAAR

Hoof: Sol-Tech


VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


ANNEMIEKE POUWELS

Departementshoof: Opleiding


SCHIKKIE GELDENHUYS

Departementshoof: Onderrig


ILZE BAKKER

Bestuurder: Administrasie


ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

SCHIKKIE GELDENHUYS

Departementshoof: Onderrig


BESTUUR

GERARD SNIPPE

Vakhoof: Akademies


SURETA CRONJE

Vakhoof: Akademies


LEKTORE

YOLANDE MINNE

Lektor


CHRISTIAAN REYNDERS

Lektor


ANNIKA CRONJE

Lektor


CHRISTIAAN EDELING

Lektor


FRANCOIS VAN DYK

Lektor


ADMINISTRASIE

CHANTELLE MAREE

Senior Administratiewe Beampte: Akademies


WILLA BOTHMA

Administratiewe Beampte


OPLEIDING

Die opleidings departement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word. Lektore in die onderskeie werkswinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

ANNEMIEKE POUWELS

Departementshoof: Opleiding


BESTUUR

NICO DREYER

Afdelingshoof: Meganies: Meulmaker (Meganiese komponent), Pas en Draai, Gereedskapmaker en Sweis


GJ PRETORIUS

Afdelingshoof: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde


VAKHOOFDE

LOURENS JANSEN VAN VUUREN

Vakhoof: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde


STOFFEL DU TOIT

Vakhoof: Elektries


WESTNAR VAN DER WESTHUIZEN

Vakhoof: Meganies


BEAMPTES

ALWYNA DE ROUBAIX

Administratiewe Beampte: Akademies


HELOISE LA GRANGE

Administratiewe beampte


LEKTORE

HENK BLIGNAUT

Lektor: Elektries


CHARL GROBBELAAR

Lektor: Handvaardigheid


NEELS SMIT

Lektor: Pas & Draai


MARTHINUS SNYDERS

Lektor: Sweis


JACO SWART

Lektor: Generiese Sweis


COBUS VAN ROOYEN

Lektor: Instandhouding


PEET FOUCHE

Lektor: Elektries


NEELS MINNAAR

Lektor: Elektries


JAN-HENDRIK VORSTER

Lektor: PLC


FRANS PRINS

Lektor: Elektries


ANGELIQUE ENGELBRECHT

Lektor: Elektries


JACQUES VISSER

Lektor: Pas en Draai


DANIE NORTJE

Lektor: Gereedskapmaker


LOUIS VENTER

Lektor: Diesel- / Trekkermeganika


RAYMOND MEYER

Lektor: Elektries


MORNE SMITH

Lektor: Generiese Sweis


HERMAN DE BEER

Lektor: Handvaardigheid


WERKSWINKEL ASSISTENTE

FANUS POTGIETER

Stoorman


SHADRACK KARS

Werkswinkel Assistent


EMSON DIGABANE

Stoorman


BEMARKING

Sol-Tech se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, sosiale media, korporatiewe identiteit (KID) bestuur en alumni betrekkinge. Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling.

BESTUUR

IZELLE PALMER

Afdelingshoof: Bemarking en Werwing


PERSONEEL

ZANDER VOGES

Studentewerwer


TEGNIESE DIENSTE

Die operasionele departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die organisasie.

BESTUUR

LEON VAN WYK

Bestuurder: Tegniese Dienste


PERSONEEL

JOHANNE SWART

Nutsman


[/accordion]

ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene studente en aanverwante administrasie en rekordhouding van Sol-Tech studente vanaf keuring tot sertifisering en speel ‘n integrale rol in die effektiewe hantering van studente navrae, ondersteuning en kommunikasie.

VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


BESTUUR

ILZE BAKKER

Bestuurder: Administrasie


BEAMPTES

MICHELLE SAAYMAN

Senior Administratiewe Beampte


RIËTTE VILJOEN

Studentediens Adviseur:
Navrae en Helpende Hand


ANNELIE KRUGER

Senior Administratiewe Beampte:
Finansies


KITA PRETORIUS

Administratiewe Beampte:
Skakelbord


RONEL COETZER

Administratiewe Beampte:
Argief en Puntestate


CARLA PIETERSE

Koördineerder: Operasionele Dienste


CORNEL KILIAN MARAIS

Koördineerder: Skakeling en Ontvangs


STELSELS

Die stelsels departement is verantwoordelik vir die implementeer, uitbou, intregrasie en ontwikkelling van stelsels. Dit sluit in alle stelsels wat deur Sol-Tech personeel gebruik word.

VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


BESTUUR

NIKITA VAN DER WALT

Koördineerder: Stelsels


PERSONEEL

JACO VILJOEN

Stelselontwikkelaar


MARISAN MARAIS

Administratiewe beampte: Elektroniese Leerprogram Koördinering


FINANSIES

Die finansiële departement funksioneer vanaf Solidariteit Beleggings Maatskappy kantore in Centurion – en is verantwoordelik vir die hantering van alle operasionele en studente finansiële aangeleenthede en navrae.

TJAART VAN DER WESTHUIZEN

Besturende Direkteur: SBM


BESTUUR

JANE BECKER

Finansiële Bestuurder


PERSONEEL

Mariaan Booysen

Debiteureklerk


Beyers Collett

Finansiële klerk


Elsie Mienie

DebiteureklerkONDERSTEUNING

REINHARD PRETORIUS

Senior Menslikehulpbronbeampte


MICHELLE OELOFSE

Menslikehulpbron Administratiewe Beampte


RUDI GREYSON

Beroepsveiligheid en Sekuriteits Beampte


LEERPROGRAMME

Die afdeling leerprogramme is verantwoordelik vir die hersiening, ontwikkeling, uitbou, integrasie en implementering van bestaande en nuwe leerprogramme.

VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


PERSONEEL

LYNETTE SCHULTZ

Koördineerder: Leerprogramme