DIREKSIE

MARTHINUS VISSER
Voorsitter

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

TJAART VAN DER WESTHUIZEN
Direkteur

NIC ARNOLD
Direkteur

MARIUS CROUKAMP
Direkteur

HENK SCHALEKAMP
Direkteur

BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof

ANNEMIEKE POUWELS
Departementshoof

SCHIKKIE GELDENHUYS
Departementshoof

ILZE BAKKER
Bestuurder: Administrasie

YOLANDI COLLINS
Bestuurder: Studentesake

ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

OPLEIDING

Die opleidingsdepartement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word, insluit. Lektore in die onderskeie werkwinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie- en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

PROGRAMHOOFDE

NICO DREYER
Programhoof: Meganies [Meulmaker (Meganiese komponent), Pas en Draai, Gereedskapmaker en Sweis]

GJ PRETORIUS
Programhoof: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde en Outo-elektries

LENTON WINKLER
Programhoof: Elektries

VAKHOOFDE

LOURENS JANSEN VAN VUUREN
Vakhoof: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde en Outo-Elektries

STOFFEL DU TOIT
Vakhoof: Elektries

GERARD SNIPPE
Vakhoof: Akademies

SURETA CRONJE
Vakhoof: Akademies

MEGANIES

DANIE NORTJE
Lektor: Gereedskapmaker

COBUS VAN ROOYEN
Lektor: Instandhouding

NEELS SMIT
Lektor: Pas en Draai

MARTHINUS SNYDERS
Lektor: Sweis

JACO SWART
Lektor: Generiese Sweis

HERMAN DE BEER
Lektor: Handvaardigheid

MORNE SMITH
Lektor: Generiese Sweis

CHRISTIAAN EDELING
Lektor

CARINA VENTER
Lektor

ELEKTRIES

ANGELIQUE ENGELBRECHT
Lektor: Elektries

FRANS PRINS
Lektor: Elektries

RAYMOND MEYER
Lektor: Elektries

JAN-HENDRIK VORSTER
Lektor: PLC

NEELS MINNAAR
Lektor: Elektries

PEET FOUCHE
Lektor: Elektries

HENK BLIGNAUT
Lektor: Elektries

FRANCOIS VAN DYK
Lektor: Elektries

ARMAND LOGGERENBERG
Lektor: Elektries

DIESEL – EN TREKKERWERKTUIGKUNDE

JASPER COETZEE
Lektor: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

LOUIS VENTER
Lektor: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

LEON BOOYENS
Lektor: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

GENERIES

YOLANDE MINNE
Lektor

CHRISTIAAN REYNDERS
Lektor

WERKSWINKEL ASSISTENTE

FANUS POTGIETER
Stoorman

EMSON DIGABANE
Stoorman

CASPER JANSEN VAN VUUREN
Stoorman

BEAMPTES

CHANTELLE MAREE
Senior Administratiewe Beampte: Akademies

WYNA DE ROUBAIX
Administratiewe Beampte: Akademies

BEMARKING

Sol-Tech se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, sosiale media, korporatiewe identiteit (KID) bestuur en alumni betrekkinge. Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling.

BESTUUR

IZELLE PALMER
Afdelingshoof: Bemarking en Werwing

PERSONEEL

ZANDER VOGES
Studentewerwer

TEGNIESE DIENSTE

Die tegniese dienste departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die instelling.

BESTUUR

LEON VAN WYK
Bestuurder: Tegniese Dienste

PERSONEEL

JOHANNE SWART
Nutsman

SHADRACK KARS
Werkswinkel Assistent en Nutsman

ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene studente en aanverwante administrasie en rekordhouding van Sol-Tech studente vanaf keuring tot sertifisering en speel 'n integrale rol in die effektiewe hantering van studente navrae, ondersteuning en kommunikasie.

BESTUUR

ILZE BAKKER
Bestuurder: Administrasie

BEAMPTES

MICHELLE SAAYMAN
Senior Administratiewe Beampte

KITA PRETORIUS
Administratiewe Beampte: Argief en Puntestate

RIËTTE VILJOEN
Studentediens Adviseur: Navrae

RONEL COETZER
Administratiewe Beampte: Argief en Puntestate

WILLA BOTHMA
Administratiewe Beampte: Akademies

BONITA EHLERS
Skakelbordbeampte

E-LEER

Die e-leerdepartement is verantwoordelik vir die implementeer en uitbou van Sol-Tech se elektroniese leerprogram aanbod. Dit sluit in alle assesserings en verwante funksies wat op Sol-Tech se e-leerplatform, Moodle, plaasvind.

BESTUUR

NIKITA VAN DER WALT
Koördineerder: E-leer

PERSONEEL

MARISAN MARAIS
E-leerbeampte

FINANSIES

Die finansiële departement is verantwoordelik vir die hantering van alle finansiële aangeleenthede op operasionele en studentevlak, asook navrae.

BESTUUR

JANE BECKER
Finansiële Bestuurder

MEA VAN DER MERWE
Rekenmeester

PERSONEEL

MARIAAN BOOYSEN
Debiteureklerk

BEYERS COLLETT
Finansiële Klerk

ELSIE MIENIE
Debiteureklerk

ANNELIE KRUGER
Koördineerder: Verkryging

MHB

Die mensehulpbronne afdeling is verantwoordelik vir die bestuur en ontwikkeling van die hele personeelkorps. Die funksie sluit werwing en keuring, arbeidsverhoudinge, ontwikkeling, welstand en personeel ondersteuning in.

BESTUUR

REINHARD PRETORIUS
Senior Menslikehulpbronbeampte

PERSONEEL

MICHELLE OELOFSE
Administratiewe Beampte: Menslikehulpbronne

STUDENTESAKE

Studentesake is verantwoordelik vir die uitbreiding van studente se belange en aktiwiteite op kampus soos sport, kultuur, sosiale geleenthede, asook eerstejaarskampe. Die Studenteraad en hulle portefeuljes verteenwoordig die studente en dien as belangrike skakel tussen die personeel en studente. Die student se emosionele welstand en gemeenskapsbetrokkenheid is ook baie belangrik. Die doel is om ons studente blootstelling aan verskeie aspekte van die studentelewe te gee en as goed gevormde individue die wêreld en werksplek in te stuur.

BESTUUR

YOLANDI COLLINS
Bestuurder

PERSONEEL

CARLA PIETERSE
Koördineerder: Studentesake

CORNEL KILIAN MARAIS
Koördineerder: Skakeling en Ontvangs

LEERPROGRAMME

Die afdeling leerprogramme is verantwoordelik vir die hersiening, ontwikkeling, uitbou, integrasie en implementering van bestaande en nuwe leerprogramme.

PERSONEEL

LYNETTE SCHULTZ
Koördineerder: Leerprogramme

ONDERSTEUNING

RUDI GREYSON
Beroepsveiligheid en Sekuriteitsbeampte

JACO VILJOEN
Stelselontwikkelaar

CHARL OTTO
IT-Praktisyn

ANSONELLE LOTTERING
Administratiewe Beampte: Helpende Hand Studiefondse