VOORSITTER EN NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

MARTHINUS VISSER

BESTURENDE DIREKTEUR

PAUL VAN DEVENTER

NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE

TJAART VAN DER WESTHUIZEN

NIC ARNOLD

MARIUS CROUKAMP

HENK SCHALEKAMP

DEON REYNEKE

GEKOÖPTEERDE LEDE

APPIE PIENAAR

JANE BECKER

BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

VANESSA VERSTER
Hoof: Onderrig & Opleiding

YOLANDI COLLINS
Hoof: Operasioneel

ANNEMIEKE POUWELS
Adjunkhoof

SCHIKKIE GELDENHUYS
Adjunkhoof

ILZE BAKKER
Bestuurder: Administrasie

REINHARD PRETORIUS
Bestuurder: Personeel & Ontwikkeling

LIESEL VAN DER WALT
Bestuurder: Studentesake

ROUAN BLOM
Besigheidsontwikkeling Spesialis

ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

OPLEIDING

Die opleidingsdepartement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word, insluit. Lektore in die onderskeie werkwinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie- en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

PROGRAMHOOFDE

NICO DREYER
Programhoof: Meganies [Meulmaker (Meganiese komponent), Pas en Draai, Gereedskapmaker en Sweis]

GJ PRETORIUS
Programhoof: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde en Outo-elektries

LENTON WINKLER
Programhoof: Elektries

LEON VAN WYK
Opleiding Spesialis

PROGRAMKOÖRDINEERDERS

STOFFEL DU TOIT
Programkoördineerder: Elektries

KATRYN FLEMING
Programkoördineerder: Generies Prakties

CARINA VENTER
Programkoördineerder: Meganies

SURETA CRONJE
Programkoördineerder: Nie-tegnies/Generies

MEGANIES

DANIE NORTJE
Lektor: Gereedskapmaker

COBUS VAN ROOYEN
Senior Lektor: Instandhouding

NEELS SMIT
Lektor: Pas en Draai

MARTHINUS SNYDERS
Lektor: Sweis

JACO SWART
Lektor: Generiese Sweis

HERMAN DE BEER
Lektor: Handvaardigheid

MORNE SMITH
Senior Lektor: Generiese Sweis

CHRISTIAAN EDELING
Lektor

JACO ROBERTS
Lektor: Meganies

WERNER ROETS
Lektor: Meganies

LOUWRENS CAMACHO
Lektor: Gereedskapmaker

MITZIE MALIEPAARD
Lektor: Meganies

ELEKTRIES

BIANCA DE BRUYN
Lektor: Elektries

RAYMOND MEYER
Senior Lektor: Elektries

HENK BLIGNAUT
Senior Lektor: Elektries

FRANCOIS VAN DYK
Senior Lektor: Elektries

ARMAND LOGGERENBERG
Lektor: Elektries

CONRAD WILSON
Lektor: Elektries

GEORGE STAPELBERG
Lektor: Elektries

MATHYS STRYDOM
Lektor: Elektries

DEON MALAN
Lektor: Elektries

CLIFFORD ELS
Lektor: Elektries

DIESEL – EN TREKKERWERKTUIGKUNDE

LOUIS VENTER
Lektor: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

LEON BOOYENS
Lektor: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

JOHN CONSALVES
Lektor

LOURENS JANSEN VAN VUUREN
Lektor

JASPER COETZEE
Lektor: Diesel- en Trekkerwerktuigkunde

GENERIES

YOLANDE MINNE
Lektor

DANICA BLIGHT
Lektor

JOSEPH BOTHMA
Lektor

PIERRE PELSER
Lektor

TAMRYN BEZUIDENHOUT
Lektor

WERKSWINKEL ASSISTENTE

FANUS POTGIETER
Stoorman

EMSON DIGABANE
Stoorman

CASPER JANSEN VAN VUUREN
Stoorman

BEMARKING EN KOMMUNIKASIE

Studentebemarking en –werwing, deur middel van skoolbesoeke, expo’s, en kampusbesoeke, resorteer in hierdie afdeling. Aansoeke, keuring en toelating, asook registrasie van studente val ook onder die bemarkingsfunksie. Sol-Tech se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld wat kommunikasie insluit. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, sosiale media, korporatiewe identiteit (KID) bestuur.

ZANDER VOGES
Studentewerwer
 

PERSONEEL

RIËTTE VILJOEN
Koordineerder: Bemarking

MICHELLE SAAYMAN
Senior Koördineerder: Bemarking

CORNEL KILIAN MARAIS
Koördineerder: Bemarking

BONITA EHLERS
Beampte: Bemarking

ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING

Die Onderhoud en Instandhouding departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die instelling.

PERSONEEL

JOHANNE SWART
Nutsman

SHADRACK KARS
Werkswinkel Assistent & Nutsman

WALDO MULLER
Onderhoudstegnikus

ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene akademiese navrae van studente en bied administratiewe hulp aan lektore. Verder rekordeer die departement ook inligting van alle Sol-Tech studente vanaf aanvang van studies tot sertifisering. Die departement speel 'n integrale rol in die effektiewe hantering en rapportering van studente se assesseringsnavrae, bied deurlopend akademiese ondersteuning en kommunikeer inligting soos en waar nodig.

BEAMPTES

RONEL COETZER
Administratiewe Beampte: Argief en Puntestate

CHANTELLE MAREE
Senior Beampte: Administrasie
 

WYNA DE ROUBAIX
Beampte: Administrasie

WILLA BOTHMA
Beampte: Administrasie

LIZANNE BLIGNAUT
Beampte: Administrasie

STELSELS

JACO VILJOEN
Stelselontwikkelaar

SIMON DU PREEZ
Sagtewareontwikkelaar

E-LEER

Die e-leerdepartement is verantwoordelik vir die implementeer en uitbou van Sol-Tech se elektroniese leerprogram aanbod. Dit sluit in alle assesserings en verwante funksies wat op Sol-Tech se e-leerplatform, Moodle, plaasvind.

BESTUUR

NIKITA VAN DER WALT
Senior Koördineerder: E-leer

PERSONEEL

MARISAN MARAIS
Beampte: E-leer

WILMARIE DU BUISSON
Beampte: E-leer

FINANSIES

Die finansiële departement is verantwoordelik vir die hantering van alle finansiële aangeleenthede op operasionele en studentevlak, asook navrae.

BESTUUR

JANE BECKER
Finansiële bestuurder

MEA VAN DER MERWE
Rekenmeester

PERSONEEL

MARIAAN BOOYSEN
Debiteureklerk

BEYERS COLLETT
Finansiële Klerk

ELSIE MIENIE
Debiteureklerk

ANNELIE KRUGER
Koördineerder: Verkryging

PERSONEELBESTUUR & ONTWIKKELING

Die doel van die personeelbestuur en ontwikkeling afdeling is om aan Sol-Tech en Ajani ‘n hoë gehalte uitnemende en volledige personeel diens te lewer. Dit sluit ondermeer die volgende in, welstand, werwing en keuring, persoonlike/organisasie ontwikkeling, erkenning en arbeidsverhoudinge.

PERSONEEL

NICOLE BENTLEY
Beampte: Personeel & Ontwikkeling

CARLA GIESSING
Beampte: Personeel & Ontwikkeling

OPERASIONEEL & STUDENTESAKE

Studentesake is verantwoordelik vir die uitbreiding van studente se belange en aktiwiteite op kampus soos sport, kultuur, sosiale geleenthede, asook eerstejaarskampe. Die Studenteraad en hulle portefeuljes verteenwoordig die studente en dien as belangrike skakel tussen die personeel en studente. Die student se emosionele welstand en gemeenskapsbetrokkenheid is ook baie belangrik. Die doel is om ons studente blootstelling aan verskeie aspekte van die studentelewe te gee en as goed gevormde individue die wêreld en werksplek in te stuur. Operasionele aangeleenthede soos studente veiligheid, PPE, klere, parkering, funksies, die aanlynwinkel, alumni, asook die beplande koshuis, resorteer onder operasionele sake.

OPERASIONEEL PERSONEEL

CARLA PIETERSE
Koördineerder: Operasioneel

LOURENS WEYERS
Grafiese Ontwerper

STUDENTESAKE PERSONEEL

CORNO COETZEE
Beampte: Operasioneel

LEERPROGRAMME

Die afdeling leerprogramme is verantwoordelik vir die hersiening, ontwikkeling, uitbou, integrasie en implementering van bestaande en nuwe leerprogramme.

BESTUUR

LYNETTE SCHULTZ
Senior Koördineerder: Leerprogramme

PERSONEEL

CHRISTIAAN REYNDERS
Programontwikkelaar

GERARD SNIPPE
Moderator

ONDERSTEUNING

RUDI GREYSON
Beroepsveiligheid en Sekuriteitsbeampte

LYDIA VAN DER KOOY
Kommunikasie Konsultant

CHARL OTTO
IT-Praktisyn

ANSONELLE LOTTERING
Administratiewe Beampte: Helpende Hand Studiefondse