DIREKSIE

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

MARTHINUS VISSER
Voorsitter

TJAART VAN DER WESTHUIZEN
Direkteur

NIC ARNOLD
Direkteur

MARIUS CROUKAMP
Direkteur

HENK SCHALEKAMP
Direkteur

BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

DR. PHILIP MINNAAR
Hoof: Sol-Tech

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

HIGGS VENTER
Besigheidsontwikkelingsbestuurder

DEPARTEMENT: ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

SCHIKKIE GELDENHUYS
Departementshoof: Onderrig

BESTUUR

GERARD SNIPPE
Vakhoof: Akademies

SURETA CRONJE
Vakhoof: Akademies

LEKTORE

HENK BLIGNAUT
Lektor

YOLANDE MINNE
Lektor

HENDRINA NEL
Lektor

CHRISTIAAN REYNDERS
Lektor

MANIE STEYN
Lektor

PIETER VILJOEN
Lektor

ADMINISTRASIE

CHANTELLE MAREE
Senior Administrastiewe beampte (Akademies)

HELOISE LA GRANGE
Administrastiewe beampte (Akademies)

DEPARTEMENT: OPLEIDING

Die opleidings departement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word. Lektore in die onderskeie werkswinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

ANNEMIEKE POUWELS
Departementshoof: Opleiding

BESTUUR

WILLEM DE JAGER
Afdelingshoof: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde

NICO DREYER
Afdelingshoof: Meganies (Meulmaker, Pas & Draai, Gereedskapmaker & Sweis)

ABRI STEYN
Afdelingshoof: Elektries

LEKTORE

LOURENS JANSEN VAN VUUREN
Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde

JACQUES DU TOIT
Lektor: Pas & Draai

CHARL GROBBELAAR
Lektor: Handvaardigheid

MANIE HOLTZHAUZEN
Lektor: Gereedskapmaker

NEELS SMIT
Lektor: Pas & Draai

MARTHINUS SNEYDERS
Lektor: Sweis

JACO SWART
Lektor: Generiese Sweis

COBUS VAN ROOYEN
Lektor: Instandhouding

WESTNAR VAN DER WESTHUIZEN
Lektor: Instandhouding

PEET FOUCHE
Lektor: Elektries

DEON KONIG
Lektor: Elektries

PIET LOOCK
Lektor: PLC

NEELS MINNAAR
Lektor: Elektries

LYNETTE SCHULTZ
Lektor: Elektries

WILLEM VAN DER WALT
Lektor: Elektries

HANS SMITH
Lektor: Elektries

PIERRE GREYLING
Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde

JAN-HENDRIK VORSTER
Lektor: Elektries

WERKSWINKEL ASSISTENTE

GERHARD VAN ASWEGEN
Werkswinkel Assistent

FANUS POTGIETER
Stoorman

SHADRACK KARS
Werkswinkel Assistent

EMSON DIGABANE
Stoorman

OPERASIONEEL

Die operasionele departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die instelling.

LEON VAN WYK
Departementshoof: Operasioneel

CARLA PIETERSE
Senior Administratiewe beampte

ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene studente en aanverwante administrasie en rekordhouding van Sol-Tech studente vanaf keuring tot sertifisering en speel 'n integrale rol in die effektiewe hantering van studente navrae, ondersteuning en kommunikasie.

HÉLEN REYNEKE
Departementshoof: Administrasie

BEAMPTES

MICHELLE SAAYMAN
Senior Administratiewe beampte

WILLA BOTHMA
Administratiewe Beampte (Keuring & Registrasie)

AMELIA HAVENGA
Administratiewe Beampte (Argief & Puntestate)

ANNELIE KRUGER
Administratiewe Beampte (Finansies)

KITA PRETORIUS
Administratiewe Beampte (Skakelbord)

RIËTTE VILJOEN
Studentediens Adviseur (Navrae & Helpende Hand)

RONEL COETZER
Administratiewe Beampte (Argief & Puntestate)

STELSELS

Die stelsels departement is verantwoordelik vir die implementeer, uitbou, intregrasie en ontwikkelling van stelsels. Dit sluit in alle stelsels wat deur Sol-Tech personeel gebruik word.

NIKITA VAN DER WALT
Stelsel Administrateur

JACO VILJOEN
Stelselontwikkelaar

FINANSIES

Die finansiële departement funksioneer vanaf Solidariteit Beleggings Maatskappy kantore in Centurion – en is verantwoordelik vir die hantering van alle operasionele en studente finansiële aangeleenthede en navrae.

TJAART VAN DER WESTHUIZEN
Besturende Direkteur: SBM

BESTUUR

JANE BECKER
Finansiële Bestuurder

PERSONEEL

WAYNNE WIESE
Boekhouer & Krediteure Beampte

VANESSA VAN DER WESTHUIZEN
Debiteure Klerk


ONDERSTEUNING

REINHARD PRETORIUS
Menslikehulpbronbeampte

TAP DU PLESSIS
Skolebemarker

RUDI GREYSON
Beroepsveiligheid en Sekuriteits Beampte

DIREKSIE

PAUL VAN DEVENTER

Besturende Direkteur


MARTHINUS VISSER

Voorsitter


TJAART VAN DER WESTHUIZEN

Direkteur


NIC ARNOLD

Direkteur


MARIUS CROUKAMP

Direkteur


HENK SCHALEKAMP

Direkteur


BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER

Besturende Direkteur


DR. PHILIP MINNAAR

Hoof: Sol-Tech


VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


HIGGS VENTER

Besigheidsontwikkelingsbestuurder


DEPARTEMENT: ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

SCHIKKIE GELDENHUYS

Departementshoof: Onderrig


BESTUUR

GERARD SNIPPE

Vakhoof: Akademies


SURETA CRONJE

Vakhoof: Akademies


LEKTORE

HENK BLIGNAUT

Lektor


YOLANDE MINNE

Lektor


HENDRINA NEL

Lektor


CHRISTIAAN REYNDERS

Lektor


MANIE STEYN

Lektor


PIETER VILJOEN

Lektor


ADMINISTRASIE

CHANTELLE MAREE

Senior Administrastiewe beampte (Akademies)


HELOISE LA GRANGE

Administrastiewe beampte (Akademies)


DEPARTEMENT: OPLEIDING

Die opleidings departement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word. Lektore in die onderskeie werkswinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

ANNEMIEKE POUWELS

Departementshoof: Opleiding


BESTUUR

WILLEM DE JAGER

Afdelingshoof: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde


NICO DREYER

Afdelingshoof: Meganies (Meulmaker, Pas & Draai, Gereedskapmaker & Sweis)


ABRI STEYN

Afdelingshoof: Elektries


LEKTORE

LOURENS JANSEN VAN VUUREN

Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde


WESTNAR VAN DER WESTHUIZEN

Lektor: Instandhouding


JACQUES DU TOIT

Lektor: Pas & Draai


CHARL GROBBELAAR

Lektor: Handvaardigheid


MANIE HOLTZHAUZEN

Lektor: Gereedskapmaker


NEELS SMIT

Lektor: Pas & Draai


MARTHINUS SNEYDERS

Lektor: Sweis


JACO SWART

Lektor: Generiese Sweis


COBUS VAN ROOYEN

Lektor: Instandhouding


PEET FOUCHE

Lektor: Elektries


DEON KONIG

Lektor: Elektries


PIET LOOCK

Lektor: PLC


NEELS MINNAAR

Lektor: Elektries


LYNETTE SCHULTZ

Lektor: Elektries


WILLEM VAN DER WALT

Lektor: Elektries


HANS SMITH

Lektor: Elektries


PIERRE GREYLING

Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde


JAN-HENDRIK VORSTER

Lektor: Elektries


WERKSWINKEL ASSISTENTE

GERHARD VAN ASWEGEN

Werkswinkel Assistent


FANUS POTGIETER

Stoorman


SHADRACK KARS

Werkswinkel Assistent


EMSON DIGABANE

Stoorman


OPERASIONEEL

Die operasionele departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die organisasie.

LEON VAN WYK

Departementshoof: Operasioneel


CARLA PIETERSE

Senior Administratiewe beampte


ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene studente en aanverwante administrasie en rekordhouding van Sol-Tech studente vanaf keuring tot sertifisering en speel ‘n integrale rol in die effektiewe hantering van studente navrae, ondersteuning en kommunikasie.

HÉLEN REYNEKE

Departementshoof: Administrasie


BEAMPTES

MICHELLE SAAYMAN

Senior Administratiewe beampte


WILLA BOTHMA

Administratiewe Beampte
(Keuring & Registrasie)


AMELIA HAVENGA

Administratiewe Beampte
(Argief & Puntestate)


RIËTTE VILJOEN

Studentediens Adviseur
(Navrae & Helpende Hand)


ANNELIE KRUGER

Administratiewe Beampte
(Finansies)


KITA PRETORIUS

Administratiewe Beampte
(Skakelbord)


RONEL COETZER

Administratiewe Beampte
(Argief en Puntestate)


STELSELS

Die stelsels departement is verantwoordelik vir die implementeer, uitbou, intregrasie en ontwikkelling van stelsels. Dit sluit in alle stelsels wat deur Sol-Tech personeel gebruik word.

NIKITA VAN DER WALT

Stelsel Administrateur


JACO VILJOEN

Stelselontwikkelaar


FINANSIES

Die finansiële departement funksioneer vanaf Solidariteit Beleggings Maatskappy kantore in Centurion – en is verantwoordelik vir die hantering van alle operasionele en studente finansiële aangeleenthede en navrae.

TJAART VAN DER WESTHUIZEN

Besturende Direkteur: SBM


BESTUUR

JANE BECKER

Finansiële Bestuurder


PERSONEEL

WAYNNE WIESE

Boekhouer & Krediteure Beampte


VANESSA VAN DER WESTHUIZEN

Debiteure KlerkONDERSTEUNING

REINHARD PRETORIUS

Menslikehulpbronbeampte


TAP DU PLESSIS

Skolebemarker


RUDI GREYSON

Beroepsveiligheid en Sekuriteits Beampte