DIREKSIE

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

MARTHINUS VISSER
Voorsitter

TJAART VAN DER WESTHUIZEN
Direkteur

NIC ARNOLD
Direkteur

MARIUS CROUKAMP
Direkteur

HENK SCHALEKAMP
Direkteur

BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER
Besturende Direkteur

DR. PHILIP MINNAAR
Hoof: Sol-Tech

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

HIGGS VENTER
Bestuurder: Besigheidontwikkeling en Bemarking

ANNEMIEKE POUWELS
Departementshoof: Opleiding

SCHIKKIE GELDENHUYS
Departementshoof: Onderrig

ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

SCHIKKIE GELDENHUYS
Departementshoof: Onderrig

BESTUUR

GERARD SNIPPE
Vakhoof: Akademies

SURETA CRONJE
Vakhoof: Akademies

LEKTORE

HENK BLIGNAUT
Lektor

YOLANDE MINNE
Lektor

HENDRINA NEL
Lektor

CHRISTIAAN REYNDERS
Lektor

ANNIKA CRONJE
Lektor

ADMINISTRASIE

CHANTELLE MAREE
Senior Administrastiewe beampte (Akademies)

HELOISE LA GRANGE
Administrastiewe beampte (Akademies)

OPLEIDING

Die opleidings departement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word. Lektore in die onderskeie werkswinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

ANNEMIEKE POUWELS
Departementshoof: Opleiding

BESTUUR

NICO DREYER
Afdelingshoof: Meganies (Meulmaker, Pas & Draai, Gereedskapmaker & Sweis)

HANS SMITH
Afdelingshoof: Elektries

LEON VAN WYK
Afdelingshoof: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde (waarnemend)

LEKTORE

LOURENS JANSEN VAN VUUREN
Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde

JACQUES DU TOIT
Lektor: Pas & Draai

CHARL GROBBELAAR
Lektor: Handvaardigheid

NEELS SMIT
Lektor: Pas & Draai

MARTHINUS SNYDERS
Lektor: Sweis

JACO SWART
Lektor: Generiese Sweis

COBUS VAN ROOYEN
Lektor: Instandhouding

WESTNAR VAN DER WESTHUIZEN
Lektor: Instandhouding

PEET FOUCHE
Lektor: Elektries

NEELS MINNAAR
Lektor: Elektries

PIERRE GREYLING
Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde

JAN-HENDRIK VORSTER
Lektor: PLC

JOHAN VAN ANTWERP
Lektor: Gereedskapmaker

ALEX VISSER
Lektor: Elektries

WERKSWINKEL ASSISTENTE

FANUS POTGIETER
Stoorman

SHADRACK KARS
Werkswinkel Assistent

EMSON DIGABANE
Stoorman

BEMARKING

Sol-Tech se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, sosiale media, korporatiewe identiteit (KID) bestuur en alumni betrekkinge. Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling.

HIGGS VENTER
Bestuurder: Besigheidontwikkeling en Bemarking

PERSONEEL

IZELLE PALMER
Koördineerder: Bemarking en Werwing

OPERASIONEEL

Die operasionele departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die instelling.

LEON VAN WYK
Departementshoof: Operasioneel

ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene studente en aanverwante administrasie en rekordhouding van Sol-Tech studente vanaf keuring tot sertifisering en speel 'n integrale rol in die effektiewe hantering van studente navrae, ondersteuning en kommunikasie.

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

BESTUUR

HÉLEN REYNEKE
Departementshoof: Administrasie

BEAMPTES

MICHELLE SAAYMAN
Senior Administratiewe beampte

WILLA BOTHMA
Administratiewe Beampte (Keuring & Registrasie)

ANNELIE KRUGER
Senior Administratiewe Beampte (Finansies)

KITA PRETORIUS
Administratiewe Beampte (Skakelbord)

RIËTTE VILJOEN
Studentediens Adviseur (Navrae & Helpende Hand)

RONEL COETZER
Administratiewe Beampte (Argief & Puntestate)

CARLA PIETERSE
Koördineerder: Operasionele Dienste

STELSELS

Die stelsels departement is verantwoordelik vir die implementeer, uitbou, intregrasie en ontwikkelling van stelsels. Dit sluit in alle stelsels wat deur Sol-Tech personeel gebruik word.

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

BESTUUR

NIKITA VAN DER WALT
Koördineerder: Stelsels

PERSONEEL

JACO VILJOEN
Stelselontwikkelaar

FINANSIES

Die finansiële departement funksioneer vanaf Solidariteit Beleggings Maatskappy kantore in Centurion – en is verantwoordelik vir die hantering van alle operasionele en studente finansiële aangeleenthede en navrae.

TJAART VAN DER WESTHUIZEN
Besturende Direkteur: SBM

BESTUUR

JANE BECKER
Finansiële Bestuurder

PERSONEEL

WAYNNE WIESE
Boekhouer & Krediteure Beampte

VANESSA VAN DER WESTHUIZEN
Debiteure Klerk


ONDERSTEUNING

REINHARD PRETORIUS
Senior Menslikehulpbronbeampte

RUDI GREYSON
Beroepsveiligheid en Sekuriteits Beampte

LEERPROGRAMME

Die afdeling leerprogramme is verantwoordelik vir die hersiening, ontwikkeling, uitbou, integrasie en implementering van bestaande en nuwe leerprogramme.

VANESSA VERSTER
Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding

PERSONEEL

LYNETTE SCHULTZ
Koördineerder: Leerprogramme

DIREKSIE

PAUL VAN DEVENTER

Besturende Direkteur


MARTHINUS VISSER

Voorsitter


TJAART VAN DER WESTHUIZEN

Direkteur


NIC ARNOLD

Direkteur


MARIUS CROUKAMP

Direkteur


HENK SCHALEKAMP

Direkteur


BESTUUR

PAUL VAN DEVENTER

Besturende Direkteur


DR. PHILIP MINNAAR

Hoof: Sol-Tech


VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


HIGGS VENTER

Bestuurder: Besigheidontwikkeling en Bemarking


ANNEMIEKE POUWELS

Departementshoof: Opleiding


SCHIKKIE GELDENHUYS

Departementshoof: Onderrig


ONDERRIG

Die onderrig departement is verantwoordelik vir die aanbieding van teoretiese leerkomponente van die Beroepsgerigte sertifikate wat tans deel uitmaak van die Sol-Tech leerprogram aanbod. Voorgeskrewe vakke word aangebied deur middel van kontakonderrig in goed ingerigte klaskamers deur lektore met uitmuntende ervaring in hul onderskeie vakgebiede.

SCHIKKIE GELDENHUYS

Departementshoof: Onderrig


BESTUUR

GERARD SNIPPE

Vakhoof: Akademies


SURETA CRONJE

Vakhoof: Akademies


LEKTORE

HENK BLIGNAUT

Lektor


YOLANDE MINNE

Lektor


HENDRINA NEL

Lektor


CHRISTIAAN REYNDERS

Lektor


ANNIKA CRONJE

Lektor


ADMINISTRASIE

CHANTELLE MAREE

Senior Administrastiewe beampte (Akademies)


HELOISE LA GRANGE

Administrastiewe beampte (Akademies)


OPLEIDING

Die opleidings departement fokus op die implementering van praktiese opleidingkomponente wat die oordrag van voorgeskrewe praktiese vaardighede in die ambagsrigtings wat tans deur Sol-Tech aangebied word. Lektore in die onderskeie werkswinkels is gekwalifiseerde ambagslui met beide industrie en opleidingsondervinding. Praktiese opleiding word ondersteun deur goed ingerigte werkswinkels, toerusting en masjinerie.

ANNEMIEKE POUWELS

Departementshoof: Opleiding


BESTUUR

NICO DREYER

Afdelingshoof: Meganies (Meulmaker, Pas & Draai, Gereedskapmaker & Sweis)


LEON VAN WYK

Afdelingshoof: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde (waarnemend)


HANS SMITH

Afdelingshoof: Elektries


LEKTORE

LOURENS JANSEN VAN VUUREN

Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde


WESTNAR VAN DER WESTHUIZEN

Lektor: Instandhouding


JACQUES DU TOIT

Lektor: Pas & Draai


CHARL GROBBELAAR

Lektor: Handvaardigheid


NEELS SMIT

Lektor: Pas & Draai


MARTHINUS SNYDERS

Lektor: Sweis


JACO SWART

Lektor: Generiese Sweis


COBUS VAN ROOYEN

Lektor: Instandhouding


PEET FOUCHE

Lektor: Elektries


NEELS MINNAAR

Lektor: Elektries


PIERRE GREYLING

Lektor: Diesel-/Trekkerwerktuigkunde


JAN-HENDRIK VORSTER

Lektor: PLC


JOHAN VAN ANTWERP

Lektor: Gereedskapmaker


ALEX VISSER

Lektor: Elektries


WERKSWINKEL ASSISTENTE

FANUS POTGIETER

Stoorman


SHADRACK KARS

Werkswinkel Assistent


EMSON DIGABANE

Stoorman


BEMARKING

Sol-Tech se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, sosiale media, korporatiewe identiteit (KID) bestuur en alumni betrekkinge. Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling.

HIGGS VENTER

Bestuurder: Besigheidontwikkeling en Bemarking


PERSONEEL

IZELLE PALMER

Koördineerder: Bemarking en Werwing


OPERASIONEEL

Die operasionele departement is verantwoordelik vir operasionele logistiese bestuur, die koördinering van opleidingsverwante gereedskap, materiaal en toerusting, algemene instandhouding asook Beroepsgesondheid en veiligheid in die organisasie.

LEON VAN WYK

Departementshoof: Operasioneel


ADMINISTRASIE

Die administratiewe departement is verantwoordelik vir algemene studente en aanverwante administrasie en rekordhouding van Sol-Tech studente vanaf keuring tot sertifisering en speel ‘n integrale rol in die effektiewe hantering van studente navrae, ondersteuning en kommunikasie.

VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


BESTUUR

HÉLEN REYNEKE

Departementshoof: Administrasie


BEAMPTES

MICHELLE SAAYMAN

Senior Administratiewe beampte


WILLA BOTHMA

Administratiewe Beampte
(Keuring & Registrasie)


RIËTTE VILJOEN

Studentediens Adviseur
(Navrae & Helpende Hand)


ANNELIE KRUGER

Senior Administratiewe Beampte
(Finansies)


KITA PRETORIUS

Administratiewe Beampte
(Skakelbord)


RONEL COETZER

Administratiewe Beampte
(Argief en Puntestate)


CARLA PIETERSE

Koördineerder: Operasionele Dienste


STELSELS

Die stelsels departement is verantwoordelik vir die implementeer, uitbou, intregrasie en ontwikkelling van stelsels. Dit sluit in alle stelsels wat deur Sol-Tech personeel gebruik word.

VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


BESTUUR

NIKITA VAN DER WALT

Koördineerder: Stelsels


PERSONEEL

LYNETTE SCHULTZ

Koördineerder: Leerprogramme


FINANSIES

Die finansiële departement funksioneer vanaf Solidariteit Beleggings Maatskappy kantore in Centurion – en is verantwoordelik vir die hantering van alle operasionele en studente finansiële aangeleenthede en navrae.

TJAART VAN DER WESTHUIZEN

Besturende Direkteur: SBM


BESTUUR

JANE BECKER

Finansiële Bestuurder


PERSONEEL

WAYNNE WIESE

Boekhouer & Krediteure Beampte


VANESSA VAN DER WESTHUIZEN

Debiteure KlerkONDERSTEUNING

REINHARD PRETORIUS

Senior Menslikehulpbronbeampte


RUDI GREYSON

Beroepsveiligheid en Sekuriteits Beampte


LEERPROGRAMME

Die afdeling leerprogramme is verantwoordelik vir die hersiening, ontwikkeling, uitbou, integrasie en implementering van bestaande en nuwe leerprogramme.

VANESSA VERSTER

Adjunkhoof: Onderrig & Opleiding


PERSONEEL

JACO VILJOEN

Stelselontwikkelaar