Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Teorie Lektor: Elektrotegnologie

Die pos is gebaseer in Monumentpark, Pretoria.

Om daarvoor te kwalifiseer benodig jy by voorkeur ʼn graad/toepaslike diploma, of ʼn onderwyskwalifikasie en/of ʼn rooiseëlsertifikaat, met ʼn toepaslike N3- of gelykwaardige kwalifikasie wat jou in staat stel om die volgende vakke te doseer: Elektrotegnologie (Elektro-vakteorie/Industriële elektronika). Rekenaargeletterdheid in die MS-pakket, asook toepaslike ondervinding in onderrig is ʼn voorvereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toegewydheid aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en bereidwilligheid om te leer, sal van jou ʼn aanwins in ons omgewing maak. Daarby maak sterk administrasie en rekenaarvaardigheid van jou ‘n ideale kandidaat.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en klik hier om aansoek te doen. Indien probleme met die skakel ondervind word, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 24 Januarie 2021 na mhb@sol-tech.co.za met verwysing: Teorie Lektor.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Rekenmeester

Sol-Tech is ʼn Afrikaanse beroepsopleiding kollege en het tans ʼn vakante pos beskikbaar, nl; Rekenmeester. Die pos is vanaf Februarie 2021 beskikbaar en sal in Monumentpark gebaseer wees. Om daarvoor in aanmerking te kom benodig jy ʼn BCom-graad in die rekeningkunde-veld en ervaring in Pastel Evolution. Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede en die vermoë om in ʼn span te werk is ʼn vereiste vir die pos.

Ander vereistes is kennis van Pastel, MS Excel en MS Word, asook ʼn voltooide SAIPA- of SAIGR-klerkskap. ʼn Minimum van drie jaar ervaring in ʼn rekeningkundige omgewing is ook ʼn vereiste. Voorts sal daar van die posbekleër verwag word om take met die oog op effektiewe dienslewering ten alle tye met ʼn hoë sin vir akkuraatheid, vertroulikheid en dringendheid uit te voer.

Goeie organisering- en kommunikasievaardighede, handhawing van goeie menseverhoudinge, administratiewe vaardighede, rekenaarvaardighede, die dryfkrag om sperdatums te haal, asook die vermoë om onder hoë druk te kan werk, sal van jou die ideale kandidaat maak.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) voor of op 24 Januarie 2021 aan mhb@sol-tech.co.za met verwysing: Rekenmeester.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.