Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Beampte: Bemarking

Die pos is in Monumentpark, Pretoria gebaseer.

Om daarvoor te kwalifiseer, benodig aansoekers ʼn toepaslike naskoolse kwalifikasie met ʼn minimum van vier jaar se ondervinding in die hantering van administrasie, verkieslik in ʼn tersiêre omgewing. Eie vervoer met ʼn geldige rybewys is noodsaaklik.

Pligte sluit onder meer in (maar is nie beperk nie tot) die hantering, opvolg en finalisering van verskeie fases in die studenteaansoekproses, opvolg en verifiëring van studenteinligting en -dokumentasie op die studente- administratiewe stelsel, opvolg en kommunikasie ten opsigte van studentebetalings met Finansies en studente asook studenteregistrasies voor innames, hulp soos en waar nodig tydens amptelike institusionele dae soos inname- en opedae, ondersteuning van die skakelbord en aflos by Ontvangs soos en wanneer nodig. Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot aansoekers se voordeel strek. Aansoekers se toewyding aan die bereiking van doelwitte, die vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en bereidwilligheid om te leer, sal van hom/haar ʼn aanwins in ons omgewing maak. Uitstekende kennis van relevante Microsoft Office-pakkette, sterk administratiewe en tikvaardighede en noukeurige dataproses- seringsvaardighede is ook ʼn voorvereiste. Kandidate moet lees- en skryfvaardig wees in Afrikaans.

Indien jy aan die profiel voldoen, Klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@sol-tech.co.za voor of op 25 Augustus 2022.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.
Teorie Lektor: Generiese Vakke

Die pos is in Monumentpark, Pretoria gebaseer.

Om daarvoor te kwalifiseer benodig jy by voorkeur ʼn graad/toepaslike diploma, of ʼn onderwyskwalifikasie, met ʼn toepaslike of gelykwaardige kwalifikasie wat jou in staat stel om die volgende vakke te doseer: Studie & Lewensvaardighede en Ambag Tegnologie (BGV). Rekenaargeletterdheid in die MS-pakket, asook toepaslike ondervinding in onderrig is ʼn voorvereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toegewydheid aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en bereidwilligheid om te leer, sal van jou ʼn aanwins in ons omgewing maak. Daarby maak sterk administrasie en rekenaarvaardighede van jou ‘n ideale kandidaat.

Indien jy aan die profiel voldoen, Klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@sol-tech.co.za voor of op 28 Augustus 2022 met verwysing Generiese Vakke Lektor.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.