Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Lektor: Elektries

Die pos is gebaseer in Monumentpark, Pretoria. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn rooiseël as Meulmaker of Elektrisiën.

Om te kwalifiseer benodig jy Wiskunde, Ingenieurswetenskap, Elektrovakteorie en Industriële Elektronika as geslaagde vakke op N3 vlak. Ondervinding van ten minste drie jaar in die bedryf ná die voltooiing van ʼn artikel 13-rooiseël, rekenaarvaardigheid, asook toepaslike ondervinding in die MS Office-pakket is ’n verdere vereiste. Die suksesvolle voltooiing van ’n kursus as assessor en ’n onderwyskwalifikasie met ondervinding in Elektrovakteorie sal in jou guns tel.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede, die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toewyding aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van jou ’n aanwins in ons omgewing maak. Die suksesvolle kandidaat moet ook oor administratiewe vaardighede beskik.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en Klik hier om aansoek te doen. Indien probleme met die skakel ondervind word, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 23 September 2021 na mhb@sol-tech.co.za.

Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.