Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Lektor: N-kursusse
Die pos is gebaseer in Booysens, Pretoria.

Om daarvoor te kwalifiseer, moet jy oor ʼn graad of toepaslike diploma en onderwyskwalifikasie beskik wat jou in staat stel om van die volgende vakke te doseer: Wiskunde en/of Ingenieurswetenskap, asook Industriële Elektronika en/of Ingenieurstekene. Rekenaargeletterdheid in die MS-pakket, asook toepaslike ondervinding in onderrig is ʼn voorvereiste. Bogemiddelde vaardigheid in mondelingse en geskrewe Afrikaans is ʼn voorvereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede, die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toegewydheid aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en bereidwilligheid om te leer, sal van jou ʼn aanwins in ons omgewing maak. Daarby maak sterk administrasie-, rekenaar- en tikvaardighede jou die ideale kandidaat.

Indien jy aan die vereistes voldoen, klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 3 Februarie 2019 na mhb@solidariteitbeleggings.co.za

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.