Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Aflos: Administratiewe Beampte (Akademies) 4 maande

Die pos is in Monumentpark, Pretoria gebaseer.

Om daarvoor te kwalifiseer, benodig aansoekers ʼn toepaslike nasionale senior sertifikaat met ongeveer vier jaar ondervinding in die hantering van administrasie, verkieslik in ʼn tersiêre opleidingsomgewing. Eie vervoer met ʼn geldige rybewys is noodsaaklik.

Pligte sluit onder meer in, maar is nie beperk nie tot, die daarstelling van klaslyste en byhou van prensielyste, deurlopende kommunikasie met studente en lektore, voorbereiding van studentelêers en -rekords, voorbereiding, byhou en verifikasie van assesserings, sowel as die inlees en terugrapportering van studente se uitslae op ’n studenteadministrasiestelsel. Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot aansoekers se voordeel strek. Aansoekers se toewyding aan die bereiking van doelwitte, die vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en bereidwilligheid om te leer, sal van hom/haar ʼn aanwins in ons omgewing maak. Uitstekende kennis van relevante Microsoft Office-pakkette, sterk administratiewe en tikvaardighede, en noukeurige dataproses- seringsvaardighede is ook ʼn voorvereiste. Kandidate moet in Afrikaans lees- en skryfvaardig wees.

Indien jy aan die profiel voldoen, Klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@sol-tech.co.za voor of op 12 Mei 2022.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.