Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Sol-Tech - lektor: Diesel- / Trekkermeganika

Die pos is in Kirkney, Pretoria gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼn relevante N4-kwalifikasie, ʼn minimum van vyf jaar ondervinding in die toepaslike bedryf en ʼn rooiseëlsertifikaat. As jy in besit is van ʼn assessorsertifikaat sal dit tot jou voordeel strek.

Verantwoordelikhede sal onder meer insluit om teoretiese en praktiese onderrig en opleiding in die diesel- en trekker-kurrikulum te gee; die koördinering van opleidingsmateriaal; die evaluering en assessering van studente; die hersiening van leermateriaal; en die in stand hou en opgradering van toerusting.

Goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, lojaliteit, analitiese vaardighede, asook die vermoë om dissipline en gehaltebeheer te handhaaf en toe te pas word vir die pos benodig. Kandidaat moet Afrikaans magtig wees.

Indien jy aan die profiel voldoen, Klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@sol-tech.co.za voor of op 04 Augustus 2020.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.