Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Internskap Studentesake

Hierdie intree vlak pos is in Monumentpark, Centurion, gebaseer. Om hiervoor in aanmerking te kom, benodig jy ’n matrieksertifikaat, ’n geldige rybewys, eie voertuig, asook kennis van Microsoft Office.

Verantwoordelikhede sluit in maar is nie beperk tot hulp met bemarking; golfdae, opedae, oplaai en aflewerings. Ander studente sake verantwoordelikhede sluit in, hulp met opslaan en afslaan van toerusting vir kampe, studente sport, kultuur, musiek asook die uitdeel van PPE vir nuwe studente. Vaardighede en eienskappe wat tot jou voordeel strek, is: leergierigheid; goeie kommunikasievaardighede; energie en ywer, organiseringsvaardighede; inisiatief; goeie tydsbestuur; deursettingsvermoë; prioritiseringsvermoë; goeie menseverhoudinge en rekenaarvaardighede.

Die internskap tydperk sal slegs vir 1 jaar wees.

Indien jy aan die profiel voldoen, Klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 31 Mei 2021 aan mhb@sol-tech.co.za

Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.