Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Lektor: Gereedskapmaker
Die pos is in Kirkney, Pretoria gebaseer.

Die pos is gebaseer in Kirkney, Pretoria. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼn N4-meganiese kwalifikasie, ʼn rooiseëlsertifikaat as gereedskapmaker, asook minstens vyf jaar ondervinding as opleidingsbeampte vir gereedskapmakers. Bewese kennis van CNC-masjinerie, 3D-drukkers en ʼn Assessor-sertifikaat sal tot jou voordeel strek.

Verantwoordelikhede sal onder andere insluit om in goeie Afrikaans teoretiese en praktiese modules van die kurrikulum vir gereedskapmakers te kan aanbied, evaluering en assessering van leerders, opdateer van leermateriaal en die opgradering en instandhouding van toerusting.

Goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, lojaliteit, analitiese vaardighede, die vermoë om dissipline te handhaaf en die vermoë om gehaltebeheer toe te pas, sal tot jou voordeel strek.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 03 April 2019 na mhb@solidariteitbeleggings.co.za

Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.
Afdelingshoof: Dieselwerktuigkunde
Die pos is in Kirkney, Pretoria gebaseer.

Die pos is in Kirkney, Pretoria-Wes, gebaseer. Jy benodig ʼn toepaslike Dieselwerktuigkundige-ambagskwalifikasie, of gelykwaardige relevante kwalifikasie, met omvattende ervaring in die praktyk. ʼn Bykomende tegniese N6-diploma, onderwysgraad of soortgelyk sal tot jou voordeel strek. Bewese bestuurservaring en kennis van administrasiestelsels en -prosesse is ʼn voorvereiste. Geskrewe en mondelinge bedrewenheid in Afrikaans is ‘n ononderhandelbaar.

Verantwoordelikhede sluit in die algemene bestuur van administrasie, die bestuur van personeel, stelsels en prosesse, asook klasaanbieding.

Uitstekende kommunikasie- en organiseringvaardighede, rekenaarvaardighede, die vermoë om dissipline te handhaaf en in ‘n span saam te werk, sal tot jou verdere voordeel strek.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 03 April 2019 na mhb@solidariteitbeleggings.co.za

Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.