Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Bemarker/Studente werwer
Die pos is in Centurion gebaseer.

Sol-Tech is ’n Afrikaanse Beroepsopleiding kollege gebaseer in Pretoria-Wes. Daar is tans ʼn vakante pos vir ʼn bemarker wat bemarking en werwing vir die opleidingsinstelling moet doen. Sol-Tech is ʼn geregistreerde Voortgesette Onderwys- en Opleidingsinstelling wat spesialiseer in die opleiding van tegniese en beroepsgerigte kwalifikasies.

Daar sal van die posbekleër verwag word om ’n wye spektrum van bemarkingstake vir Sol-Tech te verrig, waaronder skolebemarking, hulp met die reël van funksies, bemanning van loopbaanskoue, die bou van verhoudings met skole en verskeie ander rolspelers in die industrie. Daar word ook van die kandidaat verwag om te reis en uit te slaap.

Om te kwalifiseer word ’n relevante kwalifikasie en bewese ondervinding in bemarking en werwing in ʼn onderwys- en opleidingsomgewing verkieslik in die tegniese/ambags rigtings vereis. Ervaring in die inisiëring, beplanning en bestuur van projekte, met die fokus op bemarking sal tot voordeel van die aansoeker wees.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 24 Februarie 2019 na mhb@solidariteitbeleggings.co.za

Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.