Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Bestuurder: AdministrasieKirkney, Pretoria

Die pos is tans in Kirkney, Pretoria-Wes, gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom benodig jy ʼn toepaslike graad of diploma met bewese bestuurservaring en kennis van administratiewe stelsels en prosesse. Kennis en ondervinding van die funksionering en bestuur van ʼn opleidings- en/of akademiese instelling se administratiewe prosesse en stelsels sal tot jou voordeel strek.

ʼn Minimum van vyf jaar ervaring in ʼn verwante bestuurspos is ook ʼn vereiste. Voorts sal daar van die posbekleër verwag word om take met die oog op effektiewe dienslewering ten alle tye met ʼn hoë sin vir akkuraatheid, vertroulikheid en dringendheid uit te voer.

Uitstekende organisering- en kommunikasievaardighede, handhawing van goeie menseverhoudinge, administratiewe vaardighede, sterk rekenaarvaardighede, die dryfkrag om sperdatums te haal, asook die vermoë om onder hoë druk te kan werk, sal van jou die ideale kandidaat maak.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) voor of op 3 Desember 2019 aan mhb@solidariteitbeleggings.co.za.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Sol-Tech - lektor: Diesel- / TrekkermeganikaKirkney, Pretoria

Die pos is in Kirkney, Pretoria gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼn relevante N4-kwalifikasie, ʼn minimum van vyf jaar ondervinding in die toepaslike bedryf en ʼn rooiseëlsertifikaat. As jy in besit is van ʼn assessorsertifikaat sal dit tot jou voordeel strek.

Verantwoordelikhede sal onder meer insluit om teoretiese en praktiese onderrig en opleiding in die diesel- en trekker-kurrikulum te gee; die koördinering van opleidingsmateriaal; die evaluering en assessering van studente; die hersiening van leermateriaal; en die in stand hou en opgradering van toerusting.

Goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, lojaliteit, analitiese vaardighede, asook die vermoë om dissipline en gehaltebeheer te handhaaf en toe te pas word vir die pos benodig. Kandidaat moet Afrikaans magtig wees.

Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur stuur ʼn e-pos na mhb@solidariteitbeleggings.co.za voor of op 1 Desember 2019..

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Lektor: Pas en Draai (Meganies)Kirkney, Pretoria

Die pos is gebaseer in Kirkney, Pretoria. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn rooiseël as Passer -en Draaier en minstens N3 en CNC ervaring. ‘n Formele onderwys en assessor kwalifikasie sal tot jou voordeel strek. Jy moet goed onderlê wees om Pas- en Masjieneerteorie, Ingenieurstekene, Wiskunde en Wetenskap te kan aanbied. Goeie kennis van hidroulika, pneumatika, ratkaste, as-belyning en pompe is ʼn voorvereiste. Rekenaarvaardigheid, asook toepaslike ondervinding in die MS Office-pakket is ‘n voorvereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede, om onder druk te funksioneer en om sperdatums te bereik, sal tot jou voordeel strek. Jou toewyding tot die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van jou ’n aanwins in ons omgewing maak. Daarby maak sterk administratiewe vaardighede jou die ideale kandidaat.

Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@solidariteitbeleggings.co.za voor of op 20 November 2019.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.