Sol-Tech beskik van tyd tot tyd oor vakatures vir gekwalifiseerde personeel wat passievol is oor gehaltegedrewe onderrig en opleiding.

Lektor: ElektriesDie pos is gebaseer in Kirkney, Pretoria.

Om te kwalifiseer benodig jy by voorkeur ʼn rooiseëlsertifikaat as Meulmaker of Elektrisiën, met ʼn toepaslike N3- of gelykwaardige kwalifikasie. Wiskunde, Ingenieurswetenskap, Elektrovakteorie en Industriële Elektronika as geslaagde vakke is ’n voorvereiste vir die pos. Ondervinding van ten minste drie jaar in die bedryf ná die voltooiing van ʼn artikel 13-rooiseël, rekenaarvaardigheid, asook toepaslike ondervinding in die MS Office-pakket is ’n verdere vereiste. Die suksesvolle voltooiing van ’n kursus as assessor en ’n onderwyskwalifikasie met ondervinding in Elektrovakteorie sal in jou guns tel.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede, die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toewyding aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van jou ’n aanwins in ons omgewing maak. Die suksesvolle kandidaat moet ook oor administratiewe vaardighede beskik.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 17 Julie 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@solidariteitbeleggings.co.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Administratiewe beampte: AkademiesDie pos is gebaseer in Kirkney, Pretoria.

Die pos is gebaseer in Kirkney, Pretoria. Om daarvoor te kwalifiseer benodig jy ʼn toepaslike naskoolse kwalifikasie met ʼn minimum van vier jaar se ondervinding in die hantering van akademiese administrasie, verkieslik in ʼn tersiêre omgewing. Eie vervoer met ʼn geldige rybewys is noodsaaklik.

Pligte sluit onder meer in (maar is nie beperk nie tot) die bestelling van leermateriaal, die byhou van bywoningsrekords, voorbereiding van studentelêers en -rekords, die voorbereiding, byhou en verifikasie van assesserings, sowel as die inlees van studente-uitslae op ʼn studenteadministrasiestelsel.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toewyding aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en bereidwilligheid om te leer, sal van jou ʼn aanwins in ons omgewing maak.

Uitstekende kennis van relevante Microsoft Office-pakkette, sterk administratiewe en tikvaardighede en noukeurige dataproses-seringsvaardighede is ook ʼn voorvereiste. Kandidate moet lees- en skryfvaardig wees in Afrikaans.

Indien jy by die profiel inpas, klik hier om voor of op 24 Julie 2019 aansoek te doen vir die pos. Geen sertifikate moet die aansoek vergesel nie. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@solidariteitbeleggings.co.za

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.