VOORTSETTING VAN STUDIES | 18 Januarie 2021
January 18, 2021
9 Redes waarom jy Sol-Tech se aanlyn opedag moet bywoon
February 11, 2021

Memorandum 05/2021

STUDIES TE SOL-TECH

Die formele welkomskrywe (Memorandum 04/2021) wat vroeër vandag aan jou gestuur is, verwys.

Na aanleiding van dr Blade Nzimande se toespraak ‘n paar uur gelede oor die hervatting van onderrigaktiwiteite by hoër instellings, is ons baie opgewonde om aktiwiteite op kampus so gou moontlik te hervat. Ons is reeds sedert Desember gerat om personeel en studente veilig op kampus te ontvang en vir hierdie rede het bestuur besluit dat die Februarie 2021-innamestudente op kampus moet aanmeld op Maandag, 15 Februarie 2021. Detail reëlings oor die tyd en aanmeldingspunt sal deur die loop van die volgende paar weke gekommunikeer word.

Intussen gaan klasse wel soos vroeër deurgegee deur middel van aanlynklasse voort en sal oriëntering steeds via ‘n Zoom-sessie op Dinsdag, 2 Februarie 2021 aangebied word.

Ter opsomming: Alle reëlings soos in Memorandum 04/2021 deurgegee gaan dus voort met die aanpassing dat studente nie einde Maart terugkeer kampus toe nie, maar Maandag 15 Februarie 2021. Studente gaan dus slegs ongeveer twee weke aanlyn klasse ontvang om sover as moontlik in tyd klasse af te handel.

Neem steeds kennis dat enige belangrike inligting soos ontvang rondom die hantering van die pandemie, so gou moontlik aan studente en ouers gekommunikeer sal word.