METAAL BOOGSWEIS

Die doel van die boogsweis-kortkursus is om aan ‘n student die geleentheid te bied om boogsweiswerkvaardighede
aan te leer. Dit sal die student in staat stel om basiese sweiswerk te kan uitvoer. Suksesvolle individue sal eie
projekte soos die bou van hekke, diefwering, staalmeubels ens kan hanteer.

Die doel van die boogsweis kort kursus is om ‘n student die geleentheid te bied om boogsweiswerkvaardighede aan te leer. Dit sal die student in staat stel om basiese sweiswerk te kan uitvoer. Suksesvolle individue sal eie projekte soos die bou van hekke, diefwering, staalmeubels en dies meer kan hanteer.

MEER INLIGTING

Inname 1:

Week 1: 17-21 Junie
Week 2: 24-28 Junie
Week 3: 1-5 Julie

Inname 2:

Week 1: 19-23 Augustus
Week 2: 26-30 Augustus
Week 3: 2-6 September

Inname 3:

Week 1: 14-18 Oktober
Week 2: 21-25 Oktober
Week 3: 4-8 November

15 per inname.

R 4 950

MEER INLIGTING

Inname 1:

Week 1: 17-21 Junie
Week 2: 24-28 Junie
Week 3: 1-5 Julie

Inname 2:

Week 1: 19-23 Augustus
Week 2: 26-30 Augustus
Week 3: 2-6 September

Inname 3:

Week 1: 14-18 Oktober
Week 2: 21-25 Oktober
Week 3: 4-8 November

15 per inname.

R 4 950