Sol-Tech op Facebook


Nuus


|Ambagte deur die geskiedenis
Gedurende dié oorlog moes Boere dikwels hul ambagsvaardighede inspan om hul eie wapens en ammunisie te vervaardig. Verskeie materiale soos ysterspoele, wat vrylik in die omgewing beskikbaar was, is van gebruik gemaak om onder andere waens se wiele te maak. Ambagsmanne speel ’n wesenlike rol tydens die oorlog.

#ambagsopleiding #geskiedenis
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Sol-Tech beskik tans oor die volgende twee vakatures:
Lektor: Gereedskapmaker
Lektor: N-kursusse in Elektrotegnologie

Vir meer inligting oor die poste: bit.ly/31OA9AC

#vakatures #lektor #Toekoms
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Die Krisisfonds het in 'n baie kort tydjie tot die enorme bedrag van meer as R15 miljoen gegroei.

Wat 'n voorreg is dit nie om te sien hoe 'n samelewing hul harte en hande oopmaak en hélp nie.

Dít is genade en seën in oorvloed.

#krisisfonds #helpendehand

Solidariteit
Die Krisisfonds het vandag die R15 miljoen kerf verbygesteek!
Dankie vir elkeen wat gee om hierdie moeilike tyd vir ander makliker te maak.
#OpReisSaamMetMia berig!

Besoek www.krisisfonds.co.za en #SkepHoop
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

| Ambagte deur die geskiedenis
Ambagte het ’n spesifieke plek in ons land se mense se vooruitgang gespeel. Dink byvoorbeeld aan die belangrike rol van die goudmynbedryf in Suid-Afrika se geskiedenis.

Die uitbreiding van die mynbedryf het gelei tot verskeie tegnologiese prestasies wat gespesialiseerde vakmanskap vereis. Gedurende die eerste helfte van die twintigste eeu dien die goudmynbedryf as inspirasie vir die vinnig groeiende ontwikkelingstempo van nuwe goudmyngebiede in etlike dele van Suid-Afrika.

#ambagtedeurdiegeskiedenis #mynbedryf #goud
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

|Ambagte deur die geskiedenis
Ambagte het ’n spesifieke plek in ons land se mense se vooruitgang gespeel. Kan jy jou indink hoe donker 'n wêreld sonder straatligte sou wees?

1882: Die straatlig
Die eerste straatlig in die Suidelike Halfrond en in Afrika is op 2 September 1882 in Kimberley aangeskakel. In 1891 volg die eerste sentrale kragstasie – alles baanbrekerswerk deur elektrisiëns van daardie tyd.

#elektrisiën #beroepskwalifikasie #straatlig
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Op 6 Junie hou Sol-Tech vir die eerste keer in sy geskiedenis 'n aanlyn opedag.

Jy, en jou hele gesin, kan rustig by die huis aanlyn inskakel en saam met ons opgewonde oor jou toekoms by Sol-Tech raak.

Registreer jou plek hiér:
sol-tech-studente.microsoftcrmportals.com

NB: Die Afkampus Opedag van Vrydag 5 Junie 2020 word met die aanlyn opedag gekombineer en vind gelyktydig op 6 Junie 2020 plaas.

#soltechopedag #joutoekoms #beroepskwalifikasie
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

SOL-TECH BEROEPSOPLEIDING KOLLEGE: AFSTAND ONDERRIG TYDENS COVID-19 - QCTO BEVESTIGING: COMMUNIQUE 6/2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege het reeds te midde van die Covid-19 pandemie, in belang van die gesondheid en veiligheid van ons personeel en studente, die voortsetting van teoretiese onderrig deur middel van aanlyn klasse en interaktiewe lesse geloods. Kommunikasie in hierdie verband is ook reeds aan al ons huidige en nuwe studente deurgegee en is ook op die kollege se webblad beskikbaar gestel.

Die Gehaltebeheerliggaan vir Ambagte en Beroepe (Quality Council for Trades and Occupations – QCTO) het in ‘n onlangse memorandum aangedui dat die aanbied van elektroniese/aanlyn onderrig en opleiding van beroepskwalifikasies (met inbegrip van ambagsopleiding) goedgekeur is:
“While current regulations around many qualifications and trades on the OQSF generally forbid online or distance learning, the QCTO recognises the reality that the nation faces an extended period of some form of social distancing for an indefinite period of time. As the custodian of qualifications and trades on the OQSF, the QCTO has taken the decision to relax regulations around the mode of delivery for qualifications on this sub-framework.”

Ons wil u weereens die versekering gee van ons volgehoue fokus op gehalte onderrig en opleiding en bedank u vir die volgehoue ondersteuning. Ons wens dan ook al ons studente sterkte toe met die nuwe akademiese periode!

Sol-Tech-groete
Hoof: Dr. Philip Minnaar

#COVID19 #onderrigenopleiding #QCTO
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Dit is altyd lekker om positiewe terugvoer van ons alumni te kry.

John du Toit het hierdie boodskap vir ons gestuur:
"Ek is self ʼn produk van Sol-Tech. In 2015 het ek Pas-en-draai gedoen met mnr. Du Toit as my lektor, en in 2018 Diesel by mnr. Lourens. Ek ken en verstaan die daaglikse uitdagings wat met klasloop en prakties gepaardgaan. Ek kan teenoor elke ouer vandag getuig van die wonderlike ervaring wat ek by Sol-Tech gehad het en boonop dat my studie vir my deure oopgemaak het – vandag besit ek my eie besigheid. Ek sal in die toekoms met die grootste vreugde opregte Sol-Tech-“appy’s” in my besigheid inneem omdat ek die gehalte-onderrig wat hulle kry, ken en waardeer. Soos ek sê, ek was self twee keer daardeur.
Mag God Suid-Afrika seën.”

#alumni #studente #toekoms
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

SOL-TECH BEROEPSOPLEIDING KOLLEGE: HANTERING VAN 6 JUNIE OPEDAG - COVID-19: COMMUNIQUE 5/2020

Geagte Sol-Tech-studente, ouers, en belanghebbendes

Soos reeds bekend, het vlak vyf grendelstaat van isolasie op 30 April 2020 verstryk maar is nasionaal met onmiddellike effek op 1 Mei 2020 met vlak vier opgevolg. Minister Nzimande se aankondiging op 30 April 2020 het bevestig dat enige fisiese kontak op kampusse landswyd vir enige private of publieke instellings tot verdere kennisgewing steeds nie toelaatbaar is nie. Dit het tot gevolg dat Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege tans nie via die normale roete sekere aktiwiteite kan bedryf nie.

Aangesien Sol-Tech deurlopend in die beste belang van die gesondheid en veiligheid van ons personeel en studente rondom die hantering van die Covid-19 pandemie optree, beteken dit dat ons nou die opleiding slegs deur middel van aanlyn-klasse kan voortsit.

Ons sal dus die geskeduleerde Opedag van 6 Junie 2020 ook deur middel van elektroniese media aanbied. Alle voornemende toekomstige studente en hul ouers word dus hartlik uitgenooi om steeds vir die Opedag te registreer, daar sal kort voor die opedag ‘n skakel uitgestuur word waar die verrigtinge aanlyn gevolg kan word. Ons kan dit ongelukkig net stuur aan diegene wat vooraf geregistreer het. Die Opedag sal steeds stiptelik teen 08:30 begin.

Sol-Tech sal steeds deurlopend die verwikkelinge rondom die Covid-19 situasie monitor en onderneem om enige verdere spesifieke veranderinge aan ons ouers, studente en belangegroepe te kommunikeer.

Sol-Tech wil u verder ook die versekering gee dat die nodige risiko analise asook aksieplanne vir die infasering van kontak intervensies, soos en wanneer dit toelaatbaar sal wees in terme van nasionale beleid, reeds in plek gestel is. Hierdie inligting sal betyds aan studente, ouers en belangegroepe deurgegee word sodra infasering ‘n aanvang kan neem.

Ons bedank u vir die volgehoue ondersteuning en begrip met die uitdagings wat ons almal tans hanteer, ons beste wense aan u elkeen vir ‘n veilige en gesonde grendel-tydperk!

Sol-Tech-groete
Hoof: Dr. Philip Minnaar
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Sol-Tech op Youtube


Sol-Tech skoudag: Ons bou, kom bou saam!