Sol-Tech op Facebook


Nuus


Twee van Sol-Tech se personeellede, naamlik Paul van Deventer, besturende direkteur, en Westnar van der Westhuizen, lektor in instandhouding, deel in hierdie video meer oor wat hoop vir hulle beteken.

Paul van Deventer:"Wat my inspireer, is om daagliks te sien hoeveel jongmense 'n aktiewe hoop het én aktief werk aan dit wat vir hulle belangrik vir die toekoms is."

#skephoop #hoopreeks #soltech2020

Dapper Media
| #Hoopreeks |

"#Hoop is die oortuiging dat God sy beloftes gaan nakom!"

Ghapi Musician Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Hantering van COVID-19: Communique 2/2020

Beste Sol-Tech- studente, ouers, en belanghebbendes

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege ondersteun heelhartig die pro-aktiewe optrede van die regering om die COVID-19 pandemie effektief te hanteer en bejeën dit ook met die nodige erns. Soos reeds in ons vorige skrywe vermeld, het die President op die 15de Maart en nou ook weer op Maandag die 23ste Maart verdere streng beheermaatreëls vir Suid-Afrika ingestel waaraan ons ook gehoor moet gee. Die verskerpte veiligheidsmaatreëls asook die 21 dae verpligte individuele isolasie voortspruitend uit die President se aankondiging noodsaak die kollege om alle kampus aktiwiteite vanaf 18 Maart 2020 tot en met 17 April 2020 op te skort.

Alle werkswinkel opleiding sal stiptelik op Maandag 20 April, en alle teoretiese klasse op Dinsdag 21 April 2020 hervat word, tensy nuwe nasionale beleid of ander onvoorsiene omstandighede op daardie tydstip ander optrede dikteer. Gedurende die tydperk van isolasie sal Sol-Tech se personeel vanaf die huis werk en voortgaan met beperkte dienslewering.

U aandag word weereens daarop gevestig dat die Departement van Hoër Onderwys in ‘n skrywe gedateer 18 Maart, aangedui het dat die Nated 191 (Natus Ingenieurs-Studies / N-Vakke) se Nasionale eksamen wat op 30 Maart 2020 ‘n aanvang sou neem, tot verdere kennisgewing uitgestel is. Nuwe eksamendatums is nog nie deur die Departement bekend gemaak nie. Hierdie reëling vorm deel van die Departement se voorsorgmaatreëls vir die bekamping van Covid-19.

Tans word verpligte persoonlike isolasie toegepas vanaf middernag 26 Maart 2020 tot en met middernag 16 April 2020. Sol-Tech sal volhard met ondersteunende voorkomende maatreëls ter beskerming van ons personeel en studente:
• Deurlopende kommunikasie aan ons studente en belanghebbendes rondom voorkomende aksies vir Covid-19 op kampus wanneer studente na die kampus terugkeer:
• Die daarstelling van handewas en sanitasie geriewe vir verpligte gebruik;
• Die proaktiewe sanitering van onderrig -en opleiding lokale, geboue en fasiliteite;
• Die daarstelling van risiko beperkende protokol waar individue wat enige griep of verkoue simptome ervaar, of wetend in kontak gekom het met individue wat positief getoets is vir die Corona virus, met onmiddellike effek self-isolasie en die nodige toetse moet ondergaan. Hierdie reëling geld vir personeel sowel as studente;
Studentegroepe sal individuele skrywes ontvang ter bevestiging van reëlings spesifiek tot hul studierigting en studie fase.

Ons monitor die verwikkelinge rondom die Covid-19 situasie deurlopend en sal in lyn met die nasionale benadering tot die hantering daarvan, enige verdere spesifieke optrede aan ons ouers, studente en belangegroepe kommunikeer. Wees verseker dat ons in die beste belang van ons personeel en studente optree in hierdie tyd.

Ons wil u weereens bedank vir u begrip en ondersteuning te midde van die uitdagings wat ons as gemeenskap saam hanteer. Wees verseker dat die veiligheid van elke Sol-Tech student, u familie en die Sol-Tech personeel, ons hoogste prioriteit is. Weet dan ook dat ons beste wense u vergesel in hierdie tyd van isolasie.

Sol-Tech-groete
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

7 dae terug

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege

Op 20 Maart 2020 het ’n groep mense geskiedkundig bymekaar gekom en ’n klein deeltjie van die nuwe Sol-Tech-kampus se muur gebou.

Met die fisiese neerlê van hierdie stene is daar konkrete vergestalting aan ons groot droom gegee, naamlik om ’n wêreldklas kampus te bou waar ons duisende roepingsgedrewe ambagslui kan oplei - tot voordeel van Suid-Afrika.

Sol-Tech wil graag die lede van hierdie groep bedank vir die fundamentele rol wat hul in die ontwikkeling, totstandkoming en groei van Sol-Tech gespeel het, en nog gaan speel: (vlnr op foto) Flip Buys, Marthinus Visser, Paul van Deventer, Steve Scott, dr Dirk Hermann, Tjaart van der Westhuizen, Henk Schalekamp, Francois van Vuuren en dr Philip Minnaar.

Tydens hierdie geleentheid het dr Dirk Hermann gesê: “In hierdie moeilike en onseker tye, gee hierdie kampus mens hoop – hierdie kampus wys vir ons daar is ʼn toekoms in Suid-Afrika en dit is nou meer as ooit belangrik dat ons almal saam bou aan hierdie toekoms.”

Op 13 September 2019 is die eerste sooi van Sol-Tech se nuwe kampus gespit. Die oprigting van die nuwe kampus en koshuis fasiliteite gaan ongeveer R300 miljoen beloop. In Januarie 2021 gaan die eerste studente DV op die nuwe kampus verwelkom word.

#onsbou #soltech2021 #hoop
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Skakel gerus nou in om na die Solidariteit Beweging se 10 punt plan rakende die Covid-19 virus te luister.

Covid-19 Aksieplan
#onskoronaplan #COVID19

Solidariteit
Covid-19 Aksieplan

Die Solidariteit Beweging hou op 18 Maart ‘n mediakonferensie waartydens Dr. Dirk Hermann en Mnre. Flip Buys, Kallie Kriel en Hannes Noëth ‘n 10 punt plan bekend sal stel rakende die koronavirus.
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Het jy studenteverblyf vir 2021 in die breë Centurion-area beskikbaar?

Adverteer gratis op ons verblyfportaal: sol-tech.co.za/bied-verblyf/

#soltechstudente #soltech2021 #biedverblyf #studenteverblyf
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Beste vriende en studente van Sol-Tech,

President Ramaphosa het vanaand ‘n verklaring rakende COVID-19 uitgereik, wat heelwat implikasies inhou. Die senior bestuur van Sol-Tech dra ons studente, personeel en die breë publiek se beste belange op die hart.

Daarom is ons reeds besig om te kyk na die impak hiervan op ons opleiding en watter bykomende maatreëls getref moet word. Ons versoek almal om egter vir die oomblik net eers kalm te bly, wees verseker dat ons niemand onnodige risiko’s sal laat loop nie. Die minister van Hoër Onderwys sal ook more verdere aankondigings ten opsigte van tersiêre instellings maak, wat ons verder in ons besluite sal lei.

Ons kommunikeer binnekort verder met u.

Vir enige verdere navrae stuur gerus ‘n e-pos na navrae@sol-tech.co.za
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Wat moet jy rakende die koronavirussiekte (COVID-19) weet?

Kyk gerus na hierdie video wat Medihelp saamgestel het en verseker dat jy (reg) ingelig is.

Be healthy with Medihelp Medical Aid
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Voornemende studente, ons kuier vandag by Hoërskool Linden, kom gesels gerus met een van ons studenteadviseurs oor die beroepskwalifikasies wat ons bied.

#joutoekoms #soltech2020 #beroepskwalifikasies
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Sol-Tech beskik tans oor die volgende vakature:
Lektor: N-kursusse in Elektrotegnologie

Vir meer inligting: sol-tech.co.za/meer-oor-sol-tech/vakante-poste/

#vakanteposte #lektor #joutoekoms
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Sol-Tech op Youtube


Sol-Tech skoudag: Ons bou, kom bou saam!