Sol-Tech op Facebook


Nuus


Tussen 18-20 Desember timmer ons aan ons aansoekportaal om hom nog beter te maak. Op 21 Desember loop alles weer klopdisselboom en kan daar weer op híérdie portaal aansoek gedoen word. ... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Beroepskwalifikasie #5: Sweiser
Sweisers is betrokke by die vervaardiging en instandhouding van metaal strukture en installasies.
Sweiswerk sluit die sny, posisionering en voorbereiding van materiale in om komponente te las deur die gebruik van verskillende sweistegnieke.

Sol-Tech bied opleiding in ’n verskeidenheid beroepskwalifikasies met ambagsopleiding as kernbesigheid.
Vir meer inligting besoek sol-tech.co.za/
#SolTech #ambagsopleiding #toekoms #sweiser
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Het jy al aansoek gedoen?
Onthou, ansoeke vir die oorbruggingsprogram om toelating tot ambagsopleiding by Sol-Tech te kry, is óóp!

Hierdie program word by vyf skole regoor die land aangebied en duur 6 maande. Kontaksessies sal op Saterdae geskied (een Saterdag per maand).

Leerders wat reeds Gr 12 behaal het, maar nie die korrekte vakke of punte behaal het nie, sal ook kwalifiseer om vir die kursus aansoek te doen.

Doen by www.sol-tech.co.za aansoek.
#ambagsopleiding #toekoms #studeer
Hoërskool Hans Strijdom
Hoërskool Wolmaransstad
Hoërskool Schoonspruitl
Beleef HTS Drostdy
BVHS 1902
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Voornemende studente, merk hierdie datum nou reeds in jou dagboek vir 2019.

#opedag #ambagsopleiding #toekoms
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Hier is ons vierde video in die reeks oor Sol-Tech se beroepskwalifikasies.
Beroepskwalifikasie #4: Gereedskapmaker
Gereedskapmakers vervaardig presisie gereedskap en werk met metale, allooie en materiale om gietstukke en gietvorms te ontwerp en te vervaardig.
Hulle werk met handgereedskap en mag ook groot gerekenariseerde toerusting of CNC Masjinerie gebruik in die vervaardiging van toerusting en gereedskap.

Sol-Tech bied opleiding in ’n verskeidenheid beroepskwalifikasies met ambagsopleiding as kernbesigheid.
Vir meer inligting besoek sol-tech.co.za/
#SolTech #ambagsopleiding #toekoms
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Ons innige simpatie en meelewing gaan uit na die familie en vriende van een van ons afgestudeerde meulmaker-studente, Wimpie Smith, wat onlangs oorlede is. Mag julle in hierdie tyd vertroos en versterk word. ... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Personeel van Sol-Tech het op 7 November ‘n konferensie bygewoon oor selfgerigte leer wat deur NWU aangebied is. Verskeie onderwerpe en navorsing referate is gedurende groepsessies oor ‘n drie dae periode aangebied. Belangrike sake wat aangespreek is sluit in: koöperatiewe leer, omgekeerde klaskamer, groep-probleemoplossing in probleemgedrewe leer, assessering strategieë in selfgerigte leer en die belang van konteks in hierdie tipe opleidingsbenadering.

Sol-Tech inkorporeer tans die effektiewe aanwending van hierdie onderrig-en-leer-strategieë ter ondersteuning van die deurlopende verbetering van kwaliteit van onderrig en opleiding. Self-gerigte, probleemgedrewe leer sal verder bydra tot die kwalifisering van denkende, lewenslange-leer-gerigte ambagslui te midde van die uitdagings van die vinnig veranderende tegniese werksomgewing.

#selfgerigteleer #soltech #opleiding
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Aansoeke vir die oorbruggingsprogram om toelating tot ambagsopleiding by Sol-Tech te kry, is nou oop!
Onthou, hierdie program word by vyf skole regoor die land aangebied.

Die program duur 6 maande en kontaksessies sal op Saterdae geskied (een Saterdag per maand). Leerders wat reeds Gr 12 behaal het, maar nie die korrekte vakke of punte behaal het nie, sal ook kwalifiseer vir die kursus.
Doen by www.sol-tech.co.za aansoek.
#ambagsopleiding #toekoms #studeer

Hoërskool Hans Strijdom Hoërskool Wolmaransstad Hoërskool Schoonspruit Beleef HTS Drostdy BVHS 1902
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Hier is ons derde video in die reeks oor Sol-Tech se beroepskwalifikasies.

Beroepskwalifikasie #3: Dieselwerktuigkundige
‘n Dieselwerktuigkundige is onder andere verantwoordelik vir die voorkomende instandhouding en herstel van diesel enjins en voertuie wat passasiers voertuie, groot trokke, busse en swaar masjinerie soos krane, trekkers en skrapers mag insluit.

Sol-Tech bied opleiding in ’n verskeidenheid beroepskwalifikasies met ambagsopleiding as kernbesigheid.

Vir meer inligting besoek sol-tech.co.za/

#SolTech #ambagsopleiding #toekoms

m.youtube.com/watch?v=dI-1-hmF6YYSol-Tech bied opleiding in ’n verskeidenheid beroepskwalifikasies met ambagsopleiding as kernbesigheid. ‘n Dieselwerktuigkundige is onder andere verantwoorde...
... Lees meerSien minder

Besigtig op Facebook

Sol-Tech op Youtube


Beroepskwalifikasie: Elektrisiën