Twee oud Sol-Tech-studente maak ons trots
November 26, 2020

Nuwe Sol-Tech-kampus ʼn baken van hoop vir jongmense

Die vaardighede en ontwikkeling van ambagslui staan sentraal tot die ontwikkeling van feitlik  alle lande ter wêreld. Suid-Afrika is geen uitsondering nie – ambagte het ʼn spesifieke rol in die vooruitgang van ons land se mense gespeel en die geskiedenisboeke is vol van die vakmanskap van ambagslui wat vormend tot ons ontwikkeling was. Monumente soos die Voortrekker- en Taalmonument is vandag nog sigbare bakens van hoop, ook vir ons geslag en vir dié wat ná ons kom.

Al speel ambagslui so ʼn integrale rol in die ontwikkeling en groei van die samelewing, ondervind Suid-Afrika reeds geruime tyd lank ʼn enorme tekort aan gehalte ambagslui, met alle projeksies wat daarop dui dat hierdie tekort weens Covid-19 versnel gaan word en dat dit in die nabye toekoms eksponensieel gaan toeneem.

Die tekort was destyds reeds groot en die instellings wat in die vraag na ambagslui kon voorsien min. Die Solidariteit Beweging het reeds in 2006 die behoefte aan tegniese opleiding in Suid-Afrika raakgesien en besluit om daadwerklik iets daaromtrent te doen. ʼn Vonk is aangesteek en ʼn eie beroepsopleidingskollege is gestig – ons sou self in dié vraag moes begin voorsien. In 2007 word die eerste klein treetjie gegee: Sol-Tech, met 3 personeellede vir 64 studente, maak sy deure oop.

Vanuit die staanspoor was dit Sol-Tech se doel om jongmense indiensneembaar te maak deur hulle met skaars en kritieke vaardighede toe te rus. Sol-Tech wou egter nie net so veel as moontlik ambagslui oplei en aan die arbeidsmark lewer nie; nee – Sol-Tech wou ambagslui van gehalte lewer wat hoog in aanvraag in die bedryf sou wees. Maatskappye moes toustaan om Sol-Tech se studente in diens te neem. Sol-Tech het hom die afgelope 13 jaar goed gevestig as voorkeuropleidingskollege in Suid-Afrika. Daarvan getuig onder meer die feit dat regulatoriese liggame soos die Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe (QCTO) groot waarde heg aan die rol wat Sol-Tech in die opleidingswêreld speel en die feit dat daar ʼn groot vraag is na afgestudeerde Sol-Tech-studente, met 94,7% van hulle wat suksesvol werk kry nadat hulle hul kwalifikasie behaal het. Dit was harde werk, maar dit kon ʼn werklikheid word.

Nou staan die kollege opnuut gereed om ʼn reusesprong te maak: In 2021 gaan Sol-Tech sy eerste studente op sy nuwe, toonaangewende wêreldklaskampus in Monumentpark ontvang. Koshuisfasiliteite op die kampus gaan later volg. Die bouprojek, waarvan die eerste sooi in September 2019 gespit is, is ʼn gemeenskapsprojek wat in geloof aangepak is.

Hiér gaan die student se akademiese en persoonlike ontwikkeling onafskeidbaar saamloop soos Sol-Tech-studente en hul gereedskapkas. Een van die doelwitte in die ontwerpfase was dan ook die daarstel en versterking van ʼn lewenslange verbintenis tussen die studente, personeel en Sol-Tech.  Winston Churchill het dit goed beskryf toe hy gesê het: “Ons gee vorm aan ons geboue, en daarna gee hulle vorm aan ons.” Navorsing toon dat ʼn goeie kampus gesonde sosiale gedrag bevorder, studente beter help inskakel, akademiese prestasie bevorder en sterk alumnibetrokkenheid vestig. Sekere elemente van die ryk geskiedenis van ambagslui in Suid-Afrika word op die kampus in onder meer die baksteenwerk weerspieël om studente te herinner aan die kern-ontwikkelingsrol wat hul voorgangers in die opbou van Suid-Afrika gespeel het, en die belangrike rol wat hulle sélf eendag gaan vervul.

Danksy die nuwe kampus gaan dit moontlik wees om meer studente in te neem en gaan Sol-Tech die getal innames van die huidige drie na vier per jaar vermeerder om só nog meer opgeleide ambagslui aan die mark te voorsien.

Die sewe beroepskwalifikasies (voorheen bekend as ambagte), naamlik vir elektrisiëns, dieselwerktuigkundiges, meulmakers, gereedskapmakers, passers en draaiers, sweisers en trekkerwerktuigkundiges groei aan na ʼn aanbod van agt kwalifikasies danksy die toevoeging van ʼn kwalifikasie vir outo-elektrisiëns. Uitbreiding om meer beroepsopleidingsrigtings aan te bied, word ook in die vooruitsig gestel.

Nuwe tegnologie sal ook ingespan word, met nuwe onderrigbenaderings ten opsigte van selfgedrewe leer wat ʼn afgestudeerde ambagspersoon van hoogstaande kaliber aan die bedryf sal lewer.

Die eerste tree was klein, maar die destydse droom was enorm groot. Die afgelope paar jaar het gewys dat Sol-Tech hier is om te bly. Mag die nuwe kampus ʼn monument van hoop vir jongmense en die geslagte ná hulle word – ʼn baken van hoop waar hulle geleer en gewys word dat môre vandag reeds begin en dat hulle, deur harde werk, hul toekomsdrome kan bewaarheid.