Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 4/2020
May 4, 2020
Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Afstand Onderrig Tydens Covid-19 – QCTO Bevestiging: Communique 6/2020
May 7, 2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van 6 Junie Opedag – Covid-19: Communique 5/2020

Soos reeds bekend, het vlak vyf grendelstaat van isolasie op 30 April 2020 verstryk maar is nasionaal met onmiddellike effek op 01  Mei 2020 met vlak vier opgevolg. Minister Nzimande se aankondiging op 30 April 2020 het bevestig dat enige fisiese kontak op kampusse landswyd vir enige private of publieke instellings tot verdere kennisgewing steeds nie toelaatbaar is nie.  Dit het tot gevolg dat  Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege tans nie via die normale roete sekere aktiwiteite kan bedryf nie.

Aangesien Sol-Tech deurlopend in die beste belang van die gesondheid en veiligheid van ons personeel en studente rondom die hantering van die Covid-19 pandemie optree, beteken dit dat ons nou die opleiding slegs deur middel van aanlyn-klasse kan voortsit.

Ons sal dus die geskeduleerde Opedag van 6 Junie 2020 ook deur middel van elektroniese media aanbied. Alle voornemende toekomstige studente en hul ouers word dus hartlik uitgenooi om steeds vir die Opedag te registreer, daar sal kort voor die opedag ‘n skakel uitgestuur word waar die verrigtinge aanlyn gevolg kan word. Ons kan dit ongelukkig net stuur aan diegene wat vooraf geregistreer het. Die Opedag sal steeds stiptelik teen 08:30 begin.

Sol-Tech sal steeds deurlopend die verwikkelinge rondom die Covid-19 situasie monitor en onderneem om enige verdere spesifieke veranderinge aan ons ouers, studente en belangegroepe te kommunikeer. 

Sol-Tech wil u verder ook die versekering gee dat die nodige risiko analise asook aksieplanne vir die infasering van kontak intervensies, soos en wanneer dit toelaatbaar sal wees in terme van nasionale beleid, reeds in plek gestel is. Hierdie inligting sal betyds aan studente, ouers en belangegroepe deurgegee word sodra infasering ‘n aanvang kan neem. 

Ons bedank u vir die volgehoue ondersteuning en begrip met die uitdagings wat ons almal tans hanteer, ons beste wense aan u elkeen vir ‘n veilige en gesonde grendel-tydperk!