Sol-Tech-studente, staan sterk!
April 8, 2020
Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 4/2020
May 4, 2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 3/2020

Geagte Sol-Tech studente, ouers, en belanghebbendes

Die President van Suid-Afrika, Mnr. Cyril Ramaphosa het, soos reeds algemeen bekend, die grendel-periode met die gepaardgaande individuele isolasie, op Donderdag 9 April 2020, met ‘n addisionele 14 dae tot Donderdag 30 April 2020 verleng. Hierdie verlenging noodsaak Sol-Tech om die opskorting van onderrig en opleiding aktiwiteite by die kollege, soos in Communiqué 2/2020 uiteengesit, dienooreenkomstig uit te stel.

Sol-Tech se personeel sal reeds die eerste Mei (ongeag die feit dat dit ‘n amptelike vakansiedag is) terug by die kampus wees om voorbereidings te tref sodat die opleiding vanaf Maandag 4 Mei op die kampus voort kan gaan. Alle werkswinkel opleiding sal dus, gegewe die huidige duur van die isolasie tydperk, stiptelik op Maandag 4 Mei, en alle teoretiese klasse op Dinsdag 5 Mei 2020 hervat word, tensy nuwe nasionale beleid of ander onvoorsiene omstandighede op daardie tydstip ander optrede dikteer. Gedurende die tydperk van isolasie sal Sol-Tech se personeel voortgaan om vanaf die huis te werk en beperkte dienslewering te bied. Neem asseblief ook kennis dat ons in elk geval vanaf eerskomende Maandag 20 April met grootskaalse aanlyn (teoretiese) opleiding gaan begin waarby studente verplig is om in te skakel. Meer inligting hieroor (rooster en skakels) sal binnekort op funksionele vlak aan studente gekommunikeer word, hou asseblief jul sms’e, Whatsapp’s en e-posse dop vir verdere boodskappe. Alle formele navrae moet steeds gerig word by navrae@sol-tech.co.za

Tans is daar nog geen nuwe inligting ontvang rondom enige verdere reëlings ten opsigte van die Nated 191 (Natus Ingenieurs-Studies / N-Vakke) se Nasionale eksamens, wat deur die Departement van Hoër Onderwys – tot Mei uitgestel is nie.

Sol-Tech volhard steeds met ondersteunende voorkomende maatreëls ter beskerming van ons personeel en studente en sal julle deur middel van deurlopende kommunikasie op hoogte van verwikkelinge en verdere reëlings hou. Studentegroepe ontvang dus ook steeds individuele skrywes ter bevestiging van reëlings spesifiek tot hul studierigting.

Ons monitor die verwikkelinge rondom die Covid-19 situasie deurlopend en sal in lyn met die nasionale benadering tot die hantering daarvan, enige verdere spesifieke optrede aan ons studente, ouers en belangegroepe kommunikeer. Wees verseker dat ons in die beste belang van ons personeel en studente in hierdie tyd optree.

Ons wil jul elkeen weereens bedank vir die begrip en ondersteuning te midde van die uitdagings wat ons as gemeenskap saam hanteer. Wees verseker dat die veiligheid van elke Sol-Tech student, hul familie asook die Sol-Tech personeel, ons hoogste prioriteit bly. Weet dan ook dat ons beste wense julle in hierdie tyd van isolasie vergesel.