Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 3/2020
April 17, 2020
Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van 6 Junie Opedag – Covid-19: Communique 5/2020
May 5, 2020

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 4/2020

Soos reeds bekend, het vlak vyf grendelstaat van isolasie op 30 April 2020 verstryk maar is nasionaal met onmiddellike effek op 01 Mei 2020 met vlak vier opgevolg. Minister Nzimande se aankondiging op 30 April 2020 het bevestig dat enige fisiese kontak op kampusse landswyd vir enige private of publieke instellings tot verdere kennisgewing steeds nie toelaatbaar is nie. Ons glo dat dit vir u ook ʼn groot bron van frustrasie en kommer is, daarom wil ons u graag op hoogte bring van ons aksieplanne om die ontwrigting op ons studente so min as moontlik te maak. Ongelukkig beïnvloed hierdie pandemie almal negatief en maak ons staat op u ondersteuning.

Sol-Tech tree deurlopend in die beste belang van die gesondheid en veiligheid van ons personeel en studente rondom die hantering van die Covid-19 pandemie op. Dit beteken dat Sol-Tech nie enige fisiese onderrig en opleiding, soos wat die vir die vierde en vyfde Mei beplan was, by die kampus kan hervat nie. Dit beteken egter nie dat onderrig en opleiding gestaak word nie, ons gaan steeds volstoom voort met aanlyn-onderrig. Natuurlik het aanlyn-onderrig bepaalde uitdagings, maar in buitengewone omstandighede soos hierdie is dit noodsaaklik om aanpasbaar en positief te wees en is ons dankbaar dat dit deel uitmaak van ons waardes. Eerder as om by die huis te sit en niks doen, is dit noodsaaklik om met opleiding voort te gaan.

Die nuwe inname wat vir April geskeduleer was maar weens die Covid-19 pandemie nie kon realiseer nie, kan nou elektronies/aanlyn vir oriëntasie en induksie aanmeld. Studente sal binnekort ‘n skakel via sms en e-pos daarvoor ontvang wat die datum en tyd aandui. Spesifieke roosters vir alle elektroniese/aanlyn klasse sal aan studente gestuur word. Leermateriaal, studiegidse en portefeulje werkboeke sal ook elektronies aan studente beskikbaar gemaak word. Dit bly die studente se verantwoordelikheid om die klasse aanlyn by te woon. Praktiese opleiding in die werkswinkels sal in lyn met nasionale voorskrifte hervat word. Die aanpassings aan roosters is reeds so beplan dat alle praktiese werk, wat nie aanlyn gedoen kan word nie, ingehaal sal word sodra kontaksessies hervat word. U kan dus verseker wees dat Sol-Tech nie ʼn toegewing maak in terme van ons gehalte-opleiding nie.

Ongelukkig veroorsaak hierdie uitstel van kontaksessies bepaalde addisionele kostes vir Sol-Tech. Let asseblief daarop dat Sol-Tech nie beplan om in die nabye toekoms enige bykomende uitgawes aangegaan gedurende die grendel-tyd – na studente te eskaleer nie, daarom wil ons studente asseblief versoek om aan te hou om hul rekeninge ten volle te betaal. Sol-Tech sal alles moontlik doen om te verseker dat studente die volle opleiding ontvang, teen die oorspronklike kostes. Ongelukkig kan ons niks doen aan die verlenging van tyd as gevolg van die grendelstaat nie.

Kommunikasie rondom die reëlings vir die onderskeie studente groepe sal binnekort uitgestuur word. Hierdie skrywes is spesifiek tot elke groep studente en al die nodige detail met betrekking tot die voortsetting van onderrig en opleiding sal in hierdie kommunikasie aan studente deurgegee word.

Sol-Tech wil u verder ook die versekering gee dat die nodige risiko analise asook aksieplanne vir die infasering van kontak intervensies, soos en wanneer dit toelaatbaar sal wees in terme van nasionale beleid, reeds in plek gestel is. Hierdie inligting sal betyds aan studente, ouers en belangegroepe deurgegee word sodra infasering ‘n aanvang kan neem. Sol-Tech sal steeds deurlopend die verwikkelinge rondom die Covid-19 situasie monitor en onderneem om enige verdere spesifieke veranderinge aan ons ouers, studente en belangegroepe te kommunikeer.

Ons bedank u vir die volgehoue ondersteuning en begrip met die uitdagings wat ons almal tans hanteer.

Ons beste wense vir ‘n veilige en gesonde grendel-tydperk!

Sol-Tech groete
Hoof: Dr. Philip Minnaar