Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege: Hantering Van Covid-19: Communique 1/2020
March 19, 2020
Sol-Tech steenlegging: Ons bou ons droom
March 31, 2020

SOL-TECH BEROEPSOPLEIDING KOLLEGE: HANTERING VAN COVID-19: COMMUNIQUE 2/2020

Geagte Sol-Tech studente, ouers, en belanghebbendes

Sol-Tech Beroepsopleiding Kollege ondersteun die pro-aktiewe optrede van die regering om die COVID-19 pandemie effektief te hanteer,heelhartig en bejeën dit ook met die nodige erns.Soos reeds in ons vorige skrywe vermeld, het die President op die 15de Maart en nou ook weer op Maandag die 23ste Maart verdere streng beheermaatreëls vir Suid-Afrika ingestel waaraanons ook moet gehoor gee. Die verskerpteveiligheidsmaatreëlsasookdie 21 dae verpligte individuele isolasie voortspruitend uit die President se aankondigingnoodsaak die kollege om alle kampus aktiwiteite vanaf 18 Maart 2020 tot en met 17 April 2020 op te skort.


Alle werkswinkelopleiding sal stiptelik op Maandag 20 April,en alle teoretiese klasse op Dinsdag 21 April 2020hervat word, tensy nuwe nasionale beleid of ander onvoorsiene omstandighede op daardie tydstip ander optrede dikteer.Gedurende die tydperk van isolasie sal Sol-Tech se personeel vanaf die huis werk en voortgaan met beperkte dienslewering.

U aandag word weereensdaarop gevestig dat die Departement van Hoër Onderwys in ‘n skrywe gedateer 18 Maart, aangedui het dat die Nated 191 (Natus Ingenieurs-Studies / N-Vakke) se Nasionale eksamen wat op 30 Maart 2020 ‘n aanvang sou neem, tot verdere kennisgewing uitgestel is.Nuwe eksamendatums is nog nie deur die Departement bekend gemaak nie. Hierdie reëling vorm deel van die Departement se voorsorgmaatreëls vir die bekamping van Covid-19.

T ans word verpligte persoonlike isolasie toegepas vanaf middernag 26 Maart 2020 tot en met midderna g 16 April 2020. Sol-Tech sal volhard metondersteunende voorkomende maatreëls ter beskerming van ons personeel en studente:

  • Deurlopende kommunikasie aan ons studente en belanghebbendes rondom voorkomende aksies vir Covid-19 op kampus wanneer studente na die kampus terugkeer:
  • Die daarstelling van handewas en sanitasie geriewe vir verpligte gebruik;
  • Die proaktiewe sanitering van onderrig -en opleiding lokale, geboue en fasiliteite;
  • Die daarstelling van risiko beperkende protokol waar individue wat enige griep of verkoue simptome ervaar, of wetend in kontak gekom het met individue wat positief getoets is vir die Corona virus, met onmiddellike effek self-isolasie en die nodige toetse moet ondergaan. Hierdie reëling geld vir personeel sowel as studente;

Studentegroepe sal individuele skrywes ontvang ter bevestiging van reëlings spesifiek tot hul studierigting en studie fase.

Ons monitor die verwikkelinge rondom die Covid-19 situasie deurlopend en sal in lyn met die nasionale benadering tot die hantering daarvan, enige verdere spesifieke optrede aan ons ouers, studente en belangegroepe kommunikeer. Wees verseker dat ons in die beste belang van ons personeel en studente optree in hierdie tyd.

Ons wil u weereens bedank vir u begrip en ondersteuning te midde van die uitdagings wat ons as gemeenskap saam hanteer. Wees verseker dat die veiligheid van elke Sol-Tech student, u familie en die Sol-Tech personeel, ons hoogste prioriteit is. Weet dan ook dat ons beste wense u vergesel in hierdie tyd van isolasie.

Sol-Tech groete

Hoof: Dr. Philip Minnaar