Sol-Tech-studentesake is aan die brand
May 3, 2021
Sol-Tech-alumni verewig kwalifikasies teen muur
June 18, 2021

Sol-Tech-DNS

Beste Vriende

Indien enige iemand gedink het die harde werk was verby toe Sol-Tech aan die einde van 2020 by die nuwe Sol-Tech-kampus ingetrek het, maak hulle ʼn groot fout. Die harde werk het toe eers begin! Baie moes gebeur om alles in gereedheid vir die studente te bring, om alle administratiewe en akademiese stelsels te vestig en om te verseker dat ons dienslewering by ons wêreldklaskampus pas. En hoewel ons nooit sal ophou om gehalte op alle vlakke te verbeter nie, kan ons darem ʼn oomblik terugstaan en sê: “Ons is nou ingetrek en gevestig!”

Daar is tans 659 studente wat met hul studies op kampus besig is, met heelwat studente wat sedert die begin van die jaar hul studies voltooi het. ʼn Volle 189 studente het intussen met hul indiensopleiding by ʼn werkgewer begin en vaar baie goed in die industrie.

Wat die res van die bedrywighede op kampus betref, smul ons te heerlik in die Kraal (die kafeteria op kampus), put die studente die meeste uit die wêreldklasfasiliteite en kan ons sien hoe die studente hul eie tradisies en kultuur begin vestig.

Hoewel die nuutjie van ons kampus so effens begin verflou het, is ons steeds daagliks met bouwerk besig. Daar is ʼn reusagtige tekort aan bekwame ambagslui in Suid-Afrika en Sol-Tech se hoofdoelwit om jongmense indiensneembaar te maak en in hierdie tekort te voorsien bly steeds – ons werk onophoudelik om hierin te bly slaag en ’n volhoubare impak op lewens en die ekonomie te maak.

Ons bou aan die vestiging en uitbreiding van die unieke Sol-Tech-kultuur en die versterking en uitbou van Sol-Tech se waardes; die vestiging van nuwe tradisies vir die personeel en studente; die uitbouing ons onderrig- en leermodel; volgehoue gehalteverbetering; die uitbreiding van Sol-Tech se programaanbod (bv die splinternuwe doen-dit-self-sweiskursus); die verdere inrigting van ons werkwinkels met gehalte-masjinerie en toerusting; en om ons personeel hoe langer hoe meer vir hul roeping toe te rus.

Dus: Sol-Tech is steeds besig met bouwerk – dit is immers deel van die Sol-Tech-DNS.

Dankie vir julle volgehoue ondersteuning, dit maak ons sterk!