Wetgewing rakende die beskerming van persoonlike inligting
July 2, 2021
Koffiegesprek met Vanessa Verster
July 6, 2021

Sol-Tech panele vertel die storie van ambagslui deur die geskiedenis

Alhoewel Sol-Tech in 2007 begin het, het ons storie lank lank gelede al begin. Sol-Tech se storie is nou vervleg met dié van ambagslui in Suid-Afrika. Deur die geslagte heen is die vermoë en vaardigheid om met planne vorendag te kom, oorgedra – tot dié vermoë eindelik as volwaardige beroep erken is. Die vaardighede en ontwikkeling van ambagslui staan sentraal tot die ontwikkeling van feitlik elke land ter wêreld. Suid-Afrika is geen uitsondering nie – ambagte het ’n spesifieke plek in ons land se mense se vooruitgang gespeel.

Daar is ’n hele paar gebeurtenisse wat te danke is aan vaardige ambagslui wat in ons geskiedenisboeke opgeskryf is as vormend van ons ontwikkeling. Die Groot Trek, ontwikkeling van die treinspoor, die straatlig, goudmyne, die Voortrekkermonument, die stigting van Yskor en Eskom, die tweede Vryheidsoorlog, die stigting van Sasol, die bou van die Gariepdam, die stigting van Krygkor en die oprigting van die Taalmonument is voorbeelde hiervan en word kunstig op die panele van Sol-Tech uitgebeeld.

Nog ‘n hoogtepunt in die geskiedenis is die bou van die monument van hoop, naamlik Sol-Tech.