Sol-Tech hou eerstejaarskamp
April 21, 2021
Sol-Tech-studentesake is aan die brand
May 3, 2021

Sol-Tech-studenteraad aangekondig

Die Sol-Tech Studenteraad (SR) is onlangs deur die studente, vir die studente verkies en vervul ʼn belangrike funksie as spreekbuis tussen die studente en bestuur.

Die pas aangekondigde SR-lede maak geskiedenis, aangesien hulle die eerste SR op die nuwe kampus is en die belangrike mandaat het om tradisies en unieke studenteaksies hiér te vestig. Hierdie is ’n baie lekker uitdaging en die verkose SR is meer as bekwaam om ’n sukses daarvan te maak.

Volgens die SR-voorsitter, Johan Peens, is dit ʼn groot voorreg om die eerste SR-voorsitter op die nuwe kampus te wees. “Ek sien baie daarna uit om tradisies te begin wat vir generasies gaan voortduur.”

Die huidige SR bestaan uit 12 lede, met die volgende verkose portefeuljes: Johan Peens (Voorsitter); JP Pretorius (Ondervoorsitter); Luvuyo Charles en Ruben Roux (Sport); Dricus Craill en Llewellyn Bezuidenhout (Sosiaal), Reuben Louw (Kultuur); Willem Boshoff (Administrasie); Renier Swart, Jan-Harm Potgieter en Damian du Toit (Akademie: Meganies, Diesel en Elektries) en CP Meyer (Kommunikasie en Bemarking). Sommige portefeuljes bestaan uit subkomitees waar studente die geleentheid kry om deel van die spesifieke portefeuljes te wees en die nodige hulp te verleen.

Van die aktiwiteite wat die dinamiese span beplan, is onder andere ’n skakelbraai met ander studenterade (bv Akademia en De Goede Hoop), kultuurbedrywighede, ʼn sokkie/lentebal, verskeie sportdae en fondsinsamelings. Hou die spreekwoordelike spasie dop!