Sol-Tech-studenteraad aangekondig
April 29, 2021
Sol-Tech-DNS
May 20, 2021

Sol-Tech-studentesake is aan die brand

Die masjinerie in Sol-Tech se splinternuwe werkwinkels het maar pas in Januarie 2021 begin draai, maar hier is van dag een af ʼn miernes van bedrywighede. Saam met die kampuswerksaamhede wat by die Monumentpark-kampus afgeskop het word daar ook hard gewerk om boustene vir die toekoms op verskillende terreine op ʼn stewige fondasie te sement.

Een van dié belangrike boustene is die vestiging en uitbouing van ʼn unieke Sol-Tech-studentelewe. Die Sol-Tech-studente is uiters hardwerkend en pak hul teoretiese opleiding in die klaskamer en praktiese opleiding in die werkwinkel met alle erns aan. Keer op keer beaam werkgewers dit: Die Sol-Tech-studente wat by hulle vir indiensopleiding geplaas word, is in ʼn ander kaliber en daarom word 55,7% van die studente ook by dieselfde werkgewer permanent aangestel. Hoewel ons studente hulle uitstekend vir hul toekoms bekwaam, kan ons ook sê dat hulle vet pret tydens die duur van hul studies het. So hard soos wat hulle werk, net so hard speel hulle en is daar ook tyd vir sport(s) op kampus.

Yolandi Collins (bestuurder van studentesake) is in Maart aangestel met die belangrike taak om die huidige studentesake uit te bou en ʼn gesonde studentekultuur te vestig sodat studente op akademiese, persoonlike, sosiale, sport en kulturele gebied groei kan ervaar. Wanneer die meeste mense aan hulle studentedae terugdink, word dit as die beste tye van ʼn mens se lewe gesien. Hierdie selfde ervaring, en nog meer, word uniek vir die Sol-Tech-studente geskep.

Yolandi is in Pretoria gebore en getoë en het haar tersiêre opleiding by Tukkies voltooi. Dié ma van drie was vir 13 jaar by die private tersiêre instelling Advtech as die hoof van die kampus werksaam. Die ervaring kom haar nou goed in haar hoedanigheid as bestuurder van studentesake by Sol-Tech te pas. “Dit is ʼn enorme voorreg om met studente te werk en hulle uitstekend vir hul toekoms voor te berei.”

Volgens Yolandi plaas Sol-Tech vakmanskap, die ambagswese en -opleiding in ʼn ander liga en is daar eindelose geleenthede om ʼn beter toekoms te skep, hiér te vind.

Binne die studentesake-portefeulje word daar na die student se totale studente-ervaring gekyk – vanaf die eerste opedag wat hulle bywoon, totdat hulle hul rooiseëls ontvang en daarna deel van die alumni word. “Deel van my rol is om die studentelewe lekker te maak deur verskeie aktiwiteite aan te bied en om ook na die emosionele welstand en ontwikkeling van die studente om te sien,” sê Yolandi.

Een van die grootste take op haar tafel is om seker te maak dat die studente se ervaring ʼn lewensverrykende een is waarna die jongmense eendag kan terugkyk en dankbaar kan sien dat die tyd by Sol-Tech hulle lewe positief beïnvloed en verbeter het. ʼn Studente-ervaring propvol nuwe vriende, bekwame lektore, blootstelling aan verskeie aspekte van die lewe, emosionele groei en natuurlik ʼn raakvat kwalifikasie.

Op die vraag oor wat haar so borrelend opgewonde oor Sol-Tech maak, antwoord sy dadelik: ”Die passievolle mense, beide die studente en die personeel. Dit is ʼn voorreg om daagliks ʼn groot verskil in die toekoms van ons land en sy mense te kan maak!”