Staatsbevoegdheids eksamens


Persone wat ʼn vakleerlingskap in ʼn toepaslike ambag voltooi het en minstens twee jaar toepaslike ervaring in die instandhouding en gebruik van elektriese en meganiese masjinerie in ʼn fabrieksaanleg opgedoen het (uitgesluit die ervaring op die betrokke ambag self), kan by die Kommissie van Eksaminatore aansoek doen vir die staatsbevoegdheideksamen. Besoek gerus www.labour.gov.za of www.veaseys.co.za of enige ander toepaslike onderwysinstelling vir verdere inligting oor die staatsbevoegdheidsertifikaat as Meganiese of Elektrotegniese ingenieur. Kyk ook na die lys van verpligte vakke.

Verpligte vakke (slaag met minimum 50%)

Lees meer deur hier te klik


Elektries Elektries & Meganies Meganies
N3 Ingenieurstekeninge
N4 Elektrotegniek
Industriële elektronika
Ingenieurs wetenskap
Meganotegniek
Toesighoudende bestuur
Wiskunde
N5 Industriële elektronika Elektrotegniek
Meganotegniek
Toesighoudende bestuur
Kragmasjiene
Sterte en struktuurleer
Fluïdmeganika
N6 Elektrotegniek
Industriële elektronika
Meganotegniek
Toesighoudende bestuur
Kragmasjiene
Beheerstelsels
Sterkte en Struktuurleer
Fluidmeganika

  • Aanleg ingenieurswese (Fabrieke of myne)
  • Beroepsgesondheidwet