Toelatingsproses


  1. Die student doen met sy of haar ID en hoogste kwalifikasie op die webblad aansoek.
  2. Die student woon die opedag by en skryf die keuringstoets.Die keuringstoets kan ook op geskeduleerde dae aanlyn afgelê word.
  3. Die student ontvang binne twee dae 'n sms met die toetsuitslae.
  4. Die student word deur die toelatingskomitee op grond van die keuringstoetsuitslae, hoogste kwalifikasie behaal en beskikbare plek gekeur.
  5. 'n Voorlopige keuringsbrief word ± 4 weke na die opedag aan die student deur middel van 'n e-pos wat alle relevante dokumente en inligting bevat, gestuur.
  6. Studente wat die proses om toelating, soos in die voorlopige keuringsbrief uiteengesit, voltooi het word aan 'n inname gekoppel en ontvang dan per e-pos 'n amptelike bevestiging van toelating en registrasiebrief met die innamedatum .
  7. Slegs studente wat suksesvol geregistreer het en die registrasiegelde betaal het, word vir klasbywoning op die kampus aan die begin van 'n inname toegelaat.