Toelatingsproses


  1. Die student doen met sy of haar ID en hoogste kwalifikasie op die webblad aansoek.
  2. Die student woon die opedag, inligtingsessie of afkampusopedag by en skryf die keuringstoets.
  3. Binne twee weke na afloop van die opedag word die student telefonies ingelig of hy of sy die toets geslaag het.
  4. Die student word deur die toelatingskomitee op grond van die keuringstoetsuitslae, hoogste kwalifikasie behaal en beskikbare plek gekeur om te bepaal op watter vlak en met watter vakke die student moet begin.
  5. Keuringsuitslae word ± 4 weke na die opedag aan die student deur middel van 'n e-pos wat alle relevante dokumente en inligting bevat, bekend gemaak.
  6. Studente wat suksesvol vir die volgende inname geplaas is, registreer aanlyn vir studies en betaal die administratiewe fooi en deposito soos in die e-pos uiteengesit.
  7. Slegs studente wat suksesvol geregistreer het en die registrasiegelde betaal het, word vir klasbywoning op die kampus aan die begin van 'n inname toegelaat.