Sol-Tech is tans besig met die beplanningsproses van ‘n eie koshuis naby aan die Sol-Tech-kampus.
Volgens dié beplanning sal die Sol-Tech-koshuis einde 2023 vir gebruik deur studente gereed wees.

Intussen is studente welkom om met Riana Coetsee van Student Accommodation vir beskikbare verblyf kontak te maak.