Sol-Tech verwelkom nuwe bemarkingsbestuurder
May 26, 2022
Sol-Tech bied internskap vir skoliere
June 9, 2022

Sol-Tech-vlag wapper trots

Op die Sol-Tech-kampus, reg voor die Opstal (hoofgebou), hang die splinternuwe Sol-Tech-vlag. Die grys, wit en oranje materiaal wapper kort-kort in die wind. Hierdie is nie net ’n  stuk lap wat aan ‘n paal hang nie, nee, dit is méér as net ’n vlag.

“Kyk daar, die Sol-Tech-vlag wapper met trots,” wys Francois van der Merwe, voorsitter van die studenteraad (SR) vir 2022 na die vlag. Volgens Francois het die idee vir ’n vlag vanuit die SR ontstaan. Dit moes iets wees wat die studente daagliks sou herinner aan Sol-Tech en sy waardes – iets waarna studente met trots kon opkyk. So gesê, so gedaan. Die SR het die fondse vir die vlag onder mede-studente ingesamel en die vlag is amteplik op 31 Mei 2022 tydens ’n seremonie deur Francois gehys, met 800 studente en personeellede wat in die oomblik gedeel het.

Tydens die seremonie het dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, die simboliek van die vlag opgesom: “Die fisiese vlag met die kenmerkende Sol-Tech-wapen wat daarbuite hang bind elke student en personeellid wat vanoggend hier is sigbaar aan mekaar. Maar, dit sluit ook al die studente en personeel wat voor ons was en die wat ná ons kom in.” Volgens Hermann is dié vlag ’n lewende simbool wat in die hande en harte van elke student en personeellid voortleef. Dit word die vergestalting van Sol-Tech se Christelike waardes, die werksetiek en die opleiding en opvoeding wat hulle by Sol-Tech kry. So word elke student en personeellid ’n vlagdraer waar hulle ook al gaan. Daar waar hulle hul ambag in die werkwinkel beoefen, vir Sol-Tech op die rugbyveld uitdraf en ook eendag by ’n werkgewer sy/haar ambag beoefen, word die vlag en dit waarvoor dit staan uitgedra.

Die vlag sluit by die ryk simboliek wat reeds op die kampus is, aan. Die paneelwerk aan die kant van die Kraal (kafeteria) wat die handewerk van ambagslui deur die eeue uitbeeld en die Ons Bou-standbeeld wat die vergestalting van die Beiteltjie-gedig is, is maar net twee voorbeelde. Volgens Paul van Deventer, besturende direkteur van Sol-Tech, is dit vir Sol-Tech belangrik om te verseker dat die studente op akademiese sowel as persoonlike vlak op kampus moet kan ontwikkel en groei. “Tradisies soos die hys van die vlag elke Maandagoggend bevorder kameraadskap en ’n gesonde, lekker studentelewe.” 

Die eerste keer wat die vlag gehys is, het die 800 studente en personeel wat teenwoordig was die vlag met die woorde van die Sol-Tech-roepstem (die kampuslied) ingewy en die dieper betekenis daaraan geheg. “Jy verwesenlik my drome. Jy help om my toekoms te bou. Deur jou waardes, jou geloof, jou trou – fondasies daarop gebou.”  

Wanneer jy weer op die Sol-Tech-kampus verby die hoofgebou stap, doen jouself ’n guns en staan ’n oomblik by die vlag stil. Hoor die Roepstem wat suis in die wind en asem die broodnodige hoop wat hierdie ambagslui skep stadig en koesterend in.