Sol-Tech gaan onverpoosd voort om die nuwe kampus, veilig en gesond, in gereedheid te bring
January 15, 2021
Memorandum 05/2021
January 18, 2021

VOORTSETTING VAN STUDIES | 18 Januarie 2021

Geagte Student/Ouer

VOORTSETTING VAN STUDIES
Baie welkom terug by Sol-Tech se splinternuwe kampus! Mag 2021 vir jou as student, ten spyte van unieke en uitdagende tye, ‘n voorspoedige en geseënde jaar wees.

Alle voorbereidings is oor die afgelope tyd op kampus getref om personeel en studente se veiligheid onder die nuwe Covid-19 regulasies en omstandighede te verseker. Ten einde te voldoen aan hierdie vereistes, word studente versoek om aan huidige maatreëls gehoor te gee deur die deurlopende dra van ‘n masker, handhawing van sosiale afstand en gereeld te saniteer. Enige verdere veranderinge of reëlings op grond van die nasionale hantering van die pandemie sal deurlopend gekommunikeer word.

Studente meld aan op Maandag, 1 Februarie 2021 om 08:30 by Blok C (werkswinkels) op die
nuwe kampus te Monumentpark (Duinlewerikstraat).
Ambag Inname Werkswinkel Lokaal
Dieselwerk- tuigkunde 20D05-P
20D06-P
20D07
Dieselwerkswinkel Handvaardighede
Dieselwerkswinkel
WW1
WW5 (eerste vloer) WW1
Elektries 20E05-P
20E06-P
Elektriese werkswinkel
Handvaardighede werkswinkel
WW2
WW5 (eerste vloer)
Gereedskap- maker 20G01-P
20G05
20G06-P
Masjienwerkswinkel Masjienwerkswinkel
Sweiswerkswinkel
WW4 WW4
WW5 (generiese sweis)
    Meulmaker 20M01-P
20M05 (1)
20M05 (2)
20M05 (3)
20M05-T/P
20M06-T/P
20M10
Instandhoudingswerkswinkel Instandhoudingswerkswinkel Elektriese werkswinkel Elektriese werkswinkel Handvaardighede werkswinkel Sweiswerkswinkel
Elektriese werkswinkel
WW3 (mnr Van Rooyen WW3 (mnr Vd Westhuizen) WW2
WW2
WW5 (eerste vloer)
WW5 (generiese sweis) WW2 (mev Pouwels)
Outo-Elektries 21OE01 Dieselwerkswinkel WW1
Sweis 20S01-P
20S05-P
Sweiswerkswinkel
Sweiswerkswinkel
WW5
WW5
Studente meld aan op Dinsdag, 2 Februarie 2021 om 12:00 by Blok B (eerste vloer) op die
nuwe kampus te Monumentpark (Duinlewerikstraat).
Ambag Inname Lokaal
Dieselwerktuigkunde 20D10-T B104
Elektries 20E10-T B103
Gereedskapmaker 20G10-T B104
Meulmaker 20M10-T B101 en B102
Pas-en-draai 20P10-T B104
Sweis 20S10-T B104

Alle inligting rondom die hantering van die Covid-19 situasie op kampus, sekuriteitstoegang tot die kampus en die druk en uitgee van nuwe studentekaarte, sal met aanvang van studies met studente bespreek en hanteer word.

Studente moet daarop let dat parkering op kampus beperk is tot ‘n sekere maksimum aantal voertuie. Addisionele veilige parkering is by Dastek beskikbaar (skuins oorkant Sol-Tech in Veldpoustraat) en studente sal deur Sekuriteit soontoe verwys word wanneer parkering op kampus maksimaal beset is. Vir hierdie rede word studente versoek om, waar moontlik, van saamrygeleenthede gebruik te maak om die maksimum studente met voertuie op kampus te kan akkommodeer.

Vir enige spesifieke navrae, kan die volgende persone bereik word deur 0861 999 880 te skakel met direk daarna die uitbreiding of stuur alternatiewelik ‘n e-pos.

Finansies (rekeninge en betalings) Elsie Mienie X125 elsie@sol-tech.co.za
Mariaan Booysen X112 mariaan@sol-tech.co.za
PPE en Covid-aanmeldings Carla Pieterse X109 carla@sol-tech.co.za
Algemene navrae Riëtte Viljoen X103 navrae@sol-tech.co.za
Akademiese Administrasie (rooster, assessering, presensie en stakings):
Dieselwerktuigkunde Sweis Wyna de Roubaix X152 wyna@sol-tech.co.za
Meulmaker
Elektries
Chantelle Maree X151 chantelle@sol-tech.co.za
Gereedskapmaker Pas-en-draai Heloise le Grange X150 heloise@sol-tech.co.za