Eksamenkoepons

Studente kan verskeie CompTIA-eksamenkoepons deur Sol-Tech aankoop.

Onthou, as ‘n student ‘n program of individuele sertifisering deur Sol-Tech doen sluit sy/haar opleidings-bondel reeds een eksamenkoepon in.

Sou die student onsuksesvol wees in sy/haar eksamen, en ’n hereksamen wou aflê, of die student het onafhanklike leermateriaal gebruik en wil net ’n eksamen aflê, kan so eksamenkoepon deur Sol-Tech aangekoop word.

Watter eksamenkoepons is beskikbaar?

CompTIA A+ (Core 1); CompTIA A+ (Core 2); CompTIA Network+; CompTIA Security+; CompTIA Data+; CompTIA DataSys+; CompTIA Linux+; CompTIA Server+; CompTIA Cloud+; CompTIA CYSA+; CompTIA PenTest+; CompTIA CASP+; CompTIA ITF+; CompTIA Cloud Essentials+ en CompTIA Project+.

Meer Inligting

Assessering vind deur middel van PearsonVUE plaas, met ‘n koeponkode wat aan die student verskaf word. Die koeponkode kan gebruik word om die assessering aanlyn of by ‘n assesseringslokaal te skryf.

LW: Studente moet 16 jaar of ouer wees om die PearsonVUE-eksamen te kan aflê.

‘n Geldige identiteitsdokument is nodig om die eksamen af te lê.

Die eksamenkoepon is vir ’n jaar, vanaf aankoopdatum, geldig. Dus moet die student binne die jaar tydperk die eksamen aflê.

’n Eksamenkoepon is geldig vir slegs 1 eksamenpoging en moet binne 365 dae vandat Sol-Tech dit aankoop gebruik word.

’n Student kan enige tyd van die jaar ’n eksamenkoepon aankoop. 

Sodra Sol-Tech die betaling ontvang word ‘n eksamenkode aangekoop en verskaf.

Meer Inligting

Assessering vind deur middel van PearsonVUE plaas, met ‘n koeponkode wat aan die student verskaf word. Die koeponkode kan gebruik word om die assessering aanlyn of by ‘n assesseringslokaal te skryf.

LW: Studente moet 16 jaar of ouer wees om die PearsonVUE-eksamen te kan aflê.

‘n Geldige identiteitsdokument is nodig om die eksamen af te lê.

Die eksamenkoepon is vir ’n jaar, vanaf aankoopdatum, geldig. Dus moet die student binne die jaar tydperk die eksamen aflê.

’n Eksamenkoepon is geldig vir slegs 1 eksamenpoging en moet binne 365 dae vandat Sol-Tech dit aankoop gebruik word.

’n Student kan enige tyd van die jaar ’n eksamenkoepon aankoop. 

Sodra Sol-Tech die betaling ontvang word ‘n eksamenkode aangekoop en verskaf.

Aansoeke vir die program is NOU oop!

comptia logo 1