Sol-Tech se administratiewe kantore is tans in Kirkney, Pretoria-Wes geleë, ongeveer 4 km noordwes van die Daspoort-tonnel. Studente voltooi hul institusionele opleiding by die Kirkney-kampus.

Die teoretiese opleiding word deur Sol-Tech se personeel op die terrein van HTS Tuine gefasiliteer. HTS Tuine is ongeveer 4 km vanaf die Kirkney-kampus.

Op 4 Desember 2020 sluit die kampus in Kirkney en skuif alle opleiding na ons nuwe perseel in Monumentpark.

Februarie 2021 open Sol-Tech sy nuwe wêreldklas-kampus in Monumentpark met die eerste studente wat dan daar sal begin klasdraf.

 • Hoofkampus (ou kampus)

  Maliestraat 1662
  Pretoria-Wes
  0037

  Tuine kampus

  1020 Commercialweg
  Pretoria Tuine

  Monumentpark-kampus (nuwe kampus)

  Duinlewerikstraat 16
  Monumentpark X15

 
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.