VAKANTE POSTE

Word deel van die uitnemende Sol-Tech-span,

 

doen vandag aansoek vir ‘n vakante pos.

Word deel van die uitnemende Sol-Tech-span, doen vandag aansoek vir ‘n vakante pos.

Daar is tans geen poste beskikbaar nie.

Sol-Tech is ʼn private, Christelike en Afrikaanse beroepsopleidingkollege gebaseer in Monumentpark, Pretoria,en verbreed en brei  horisonne binne die Elektriese afdeling uit met verskeie ambagte soos Elektries, Meulmaker en Megatronika. Deur ons verbintenis tot uitnemendheid en die nuutste tegnologie, is ons gereed om industriestandaarde te herdefinieer en ons arbeidsmag te bemagtig soos nooit tevore nie. Sluit by ons aan as ‘n Lektor en wees deel van hierdie opwindende reis na ‘n blinker toekoms.

Die doel van hierdie pos is om die beplanning, voorbereiding en aflewering van kurrikulumbelynde onderrig- en opleidingssessies, assessering en studenteadministrasie, deur die implementering van leerprogramme, waar te neem ten einde voorgeskrewe leeruitkomste te bereik.  Die posbekleër is verantwoordelik vir die gehalte van onderrig en opleiding in sy of haar aangestelde area van verantwoordelikheid. Insette tot program- en assesseringsontwikkeling, hersiening en verbetering vorm deel van hierdie verantwoordelikheid.

Om hiervoor in aanmerking te kom, benodig aansoekers ʼn Rooiseël as Meulmaker of Elektrisiën. Verder benodig aansoekers Wiskunde, Ingenieurswetenskap, Elektrovakteorie en Industriële Elektronika  as geslaagde vakke op N3 of ‘n NKR vlak 4 ekwivalente kwalifikasie, asook ‘n geslaagde ODETP of OCOTTech sertifikaat op  NKR vlak 4. Ondervinding van ten minste drie jaar in die bedryf, ná die voltooiing van  ʼn Rooiseël, asook toepaslike ondervinding in die MS Office-pakket is ’n verdere vereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike-, administratiewe- en rekenaarvaardighede, en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, is ‘n voorvereiste. Aansoekers se toegewydheid aan die bereiking van doelwitte, die vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van die aansoeker  ʼn aanwins in ons omgewing maak.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en KLIEK HIER om aansoek te doen. Indien probleme met die skakel ondervind word, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief na mhb@sol-tech.co.za met verwysing Lektor: Elektries/Meulmaker/Megatronika.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang het nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

Sol-Tech is ʼn privaat, Christelike en Afrikaanse beroepsopleidingkollege gebaseer in Monumentpark, Pretoria en het tans ʼn baie opwindende geleentheid beskikbaar vir ʼn Onderhoud tegnikus.

Om hiervoor in aanmerking te kom, benodig aansoekers ʼn Meulmaker, rooisëel. Verder benodig aansoekers ondervinding van ten minste sewe jaar in meganiese instandhouding, diens van masjinerie en toepaslike ondervinding in administrasie en die MS Office-pakket. Ander verantwoordelikhede sluit in, maar is nie beperk tot beroepsgesondheid en veiligheid, aankope, gehalte beheer en algemene instandhouding.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike-, administratiewe- en rekenaarvaardighede, en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, is ‘n voorvereiste. Aansoekers se toegewydheid aan die bereiking van doelwitte, die vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van die aansoeker  ʼn aanwins in ons omgewing maak.

­Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en KLIK HIER om aansoek te doen. Indien probleme met die skakel ondervind word, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 18 Mei 2024 na mhb@sol-tech.co.za met verwysing; Onderhoud Tegnikus.

Sol-Tech is ʼn privaat, Christelike en Afrikaanse beroepsopleidingkollege gebaseer in Monumentpark, Pretoria en het tans ʼn baie opwindende geleentheid beskikbaar vir ʼn Lektor: Handvaardigheid.

Die doel van hierdie pos is om die beplanning, voorbereiding en aflewering van kurrikulumbelynde onderrig- en opleidingssessies, assessering en studenteadministrasie, deur die implementering van leerprogramme, waar te neem ten einde voorgeskrewe leeruitkomste te bereik.  Die posbekleër is verantwoordelik vir die gehalte van onderrig en opleiding in sy of haar aangestelde area van verantwoordelikheid. Insette tot program- en assesseringsontwikkeling, hersiening en verbetering vorm deel van hierdie verantwoordelikheid.

Om hiervoor in aanmerking te kom, benodig aansoekers ʼn rooisëel as Meulmaker, Gereedskapmaker of Passer en Draaier. Verder benodig aansoekers geslaagde vakke op N3 of ‘n NKR vlak 4 ekwivalente kwalifikasie, asook ‘n geslaagde ODETP of OCOTTech sertifikaat op  NKR vlak 4. Ondervinding van ten minste drie jaar in meganiese Instandhouding, veral handvaardigheid met betrekking tot netheid, akkuraatheid en spoed, met kennis van handgereedskap, kraggereedskap en afmerkgereedskap en meetinstrumente asook beroepsgesondheid en veiligheid sowel as toepaslike ondervinding in die MS Office-pakket is ’n verdere vereiste.

Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike-, administratiewe- en rekenaarvaardighede, en die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, is ‘n voorvereiste. Aansoekers se toegewydheid aan die bereiking van doelwitte, die vermoë om te analiseer en te beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van die aansoeker  ʼn aanwins in ons omgewing maak.

Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief die skakel en KLIK HIER om aansoek te doen. Indien probleme met die skakel ondervind word, stuur asseblief jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 18 Mei 2024 na mhb@sol-tech.co.za met verwysing; Lektor: Handvaardigheid. 

Ek wil graag my inligting op ‘n databank plaas, laat weet my gerus indien daar ‘n vakante pos is