• Vakante Poste

  Sol-Tech – lektor: Diesel- / Trekkermeganika
  Kirkney, Pretoria


  Die pos is in Kirkney, Pretoria gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼn relevante N4-kwalifikasie, ʼn minimum van vyf jaar ondervinding in die toepaslike bedryf en ʼn rooiseëlsertifikaat. As jy in besit is van ʼn assessorsertifikaat sal dit tot jou voordeel strek.

  Verantwoordelikhede sal onder meer insluit om teoretiese en praktiese onderrig en opleiding in die diesel- en trekker-kurrikulum te gee; die koördinering van opleidingsmateriaal; die evaluering en assessering van studente; die hersiening van leermateriaal; en die in stand hou en opgradering van toerusting.

  Goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, lojaliteit, analitiese vaardighede, asook die vermoë om dissipline en gehaltebeheer te handhaaf en toe te pas word vir die pos benodig. Om Afrikaans magtig te wees sal tot jou voordeel strek.


  Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur ʼn e-pos na mhb@solidariteitbeleggings.co.za voor of op 18 Augustus 2018.

  Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

   

   

  Lektor: Elektries
  Kirkney, Pretoria


  Die pos is gebaseer in Kirkney, Pretoria.

  Om te kwalifiseer benodig jy by voorkeur ʼn rooiseëlsertifikaat as Meulmaker of Elektrisiën met ʼn toepaslike N3 of gelykwaardig kwalifikasie. Wiskunde, Ingenieurswetenskap, Elektrovakteorie en Industriële Elektronika as geslaagde vakke is ’n voorvereiste vir die pos. Ondervinding van ten minste drie jaar in die bedryf ná die voltooiing van ʼn artikel 13-rooiseël, rekenaarvaardigheid, asook toepaslike ondervinding in die MS Office-pakket is ’n verdere vereiste. Die suksesvolle voltooiing van ’n kursus as assessor en ’n onderwyskwalifikasie met ondervinding in Elektrovakteorie sal in jou guns tel.

  Goeie verbale en geskrewe kommunikasievaardighede, uitstekende interpersoonlike vaardighede, die vermoë om onder druk te kan funksioneer en sperdatums te haal, sal tot jou voordeel strek. Jou toewyding aan die bereiking van doelwitte, jou vermoë om te analiseer en beplan, entoesiasme, motivering en die bereidwilligheid om te leer, sal van jou ’n aanwins in ons omgewing maak. Die suksesvolle kandidaat moet ook oor administratiewe vaardighede beskik.


  Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief voor of op 18 Augustus 2018 jou CV (geen sertifikate nie) Klik hier om  aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie stuur ‘n epos aan mhb@solidariteitbeleggings.co.za

  Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.